Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Sotkamon kunta

tekninen johtaja

Harri Helenius

  • 044 7502 491

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 0735 1998

Maantieden 899 (Pohjavaarantie) ja 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantaminen, Sotkamo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

ELY-keskus ja Sotkamon kunta ovat laatimassa tiesuunnitelmaa maanteiden 899 (Pohjavaarantie) ja 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantamiseksi rakentamalla liittymään kiertoliittymä. Hankkeessa parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta liittymän alueella.

Suunnittelutyö on käynnistetty lokakuussa 2020. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin 18.6. - 30.6.2021 osoitteessa https://www.sitowise.com/fi/mt-899-ja-mt-8991-liittyman-parantaminen. Suunnittelumateriaaleihin voi tutustua myös Sotkamon kirjastossa. 

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2021, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Sotkamon kunnalta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2021 lopulla. 

Hankkeen alustava kustannusarvio on 0,6 milj.euroa (alv 0%). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Suunnittelumateriaaleja