Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, maanteiden kunnossapidon hankinta

Tuomo Ratia

  • 029 534 3340

Tiestön hoidon kilpailutuksesta vastaavat

Asko Pöyhönen, VAR ELY
p. 0295 038 277

Marja Bäck, VAR ELY
p. 0295 026 703

Maanteiden hoidon kilpailutus

Autoja ja rekkoja kulkemassa tiellä.

Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttavat tiestön päivittäisestä hoidosta vastaavat 5-vuotiset maanteiden hoitourakat. Maanteiden hoitourakat ovat laatuvastuu-urakoita, jotka toteutetaan Väylän määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

Maanteiden hoitourakoiden päätavoite on tienkäyttäjän etu ja heidän joustava palvelunsa. Urakoissa tavoitellaan riskien kohtuullista jakoa ja hyvän yhteistyön kehittämistä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Maanteiden hoitourakoiden tavoitteena on antaa mahdollisuuksia myös parempaan hoitotyön kehittämiseen sekä parantaa urakan laatutietoa ja sitä kautta alan tuottavuutta.

Katso myös

Talvi ja tieliikenne –projektin raportit (lue lisää)