Teiden kunnossapidon kilpailutus

Väylä kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Väylä tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja -järjestelmä on otettu raportoinnin avuksi.

Tiedotteet

Vuoden 2019 maanteiden hoitourakoiden kilpailutusaikataulu (lue lisää), päivitetty 27.9.2018

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tuloksia 2018 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat kartalla 1.10.2018 - 1.10.2019 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakat ja urakoitsijat 2011-2023 (lue lisää), päivitetty 5.11.2018

Vanhemmat tiedotteet:

Vuoden 2018 maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoiden alustavat tarjousten sisääntuloerät (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutusaikataulu 2017 (lue lisää)

Hintojen hajonta lisääntyi maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa v. 2016 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat 1.10.2016-1.10.2017 kartalla (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoitsijoiden markkinaosuudet muuttuvat merkittävästi v. 2017 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tulokset 2016 (lue lisää)

Maanteiden hoidon alueurakoiden esittelytilaisuuksien aineistot (lue lisää)

 

 

Sivu päivitetty 11.01.2019