Teiden kunnossapidon kilpailutus

Väylä kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Ely-keskusten kanssa. Alueurakat ovat monivuotisia. Tavoitteena on, että saatujen tarjousten perusteella hoito toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Väylä tehnyt tarkat määritykset koskien esim. teiden  talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa,  raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. Nyt myös Harja -järjestelmä on otettu raportoinnin avuksi.

Tiedotteet

Vuoden 2019 maanteiden hoitourakoiden kilpailutusaikataulu (lue lisää), päivitetty 27.9.2018

Maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutuksen tuloksia 2018 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat kartalla 1.10.2018 - 1.10.2019 (lue lisää)

Hoidon ja ylläpidon alueurakat ja urakoitsijat 2011-2023 (lue lisää), päivitetty 5.11.2018

 

 

Sivu päivitetty 14.02.2019