Hyppää sisältöön

Vesiväylät

Väyläviraston vastuulla on valtaosa Suomen vesiväylistä ja kanavista. Niiden ylläpidossa ja kehittämisessä otetaan huomioon niin kauppamerenkulun kuin muunkin vesiliikenteen tarpeet.

Suomalaista saaristoa: pienen saaren päällä vanha puutalo ja talon takana merimerkki.

Väyläviraston ylläpitämiä rannikkoväyliä on yhteensä hieman yli 8 300 km ja sisävesiväyliä hieman alle 8 000 km. Yhteensä Väyläviraston ylläpitämiä vesiväyliä on noin 16 300 km, joista kauppamerenkulun väyliä on noin 4 000 km.

Kaikkiaan on kartoille merkittyjä yleisiä kulkuväyliä on Suomessa yhteensä noin 20 200 km. Näillä väylillä merenkulun turvalaitteita (mm. majakoita, poijuja, viittoja ja linjatauluja) on yhteensä yli 35 000 kpl. Näistä Väylävirasto ylläpitää hieman yli kahta kolmasosaa eli 25 500 merenkulun turvalaitetta. Saimaan järvialueelta merelle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 31 muuta sulkukanavaa.

Löydät vesiliikenteen avainluvut myös oheisesta videosta.