Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

Väylätiedot

Kuva järvimaisemasta, johon korostettu eri väylätietoja.

Mistä väylätietoja saa?

Tie-, rata- ja vesiväyläverkkoa koskevia tietoja on saatavilla Suomen Väylät -karttapalvelusta ja rajapintojen kautta.

Rajapintapalvelujen käyttöön tarvitaan sopiva asiakasohjelmisto. Rajapintapalvelut sopivat myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää Väyläviraston avointa dataa omissa sovelluksissaan. Rajapintapalvelut on kuvattu tarkemmin rajapinnat-sivulla.

Väyläkohtaiset aineistot
 • Tievelho ja Digiroad

  Tiestötietojen ylläpito tapahtuu Tievelho-järjestelmässä, josta tietoja luetaan avoimeen dataan kerran viikossa. Avoimia tiestötietoja ovat esim. paikkatietoaineistot koskien tieverkkoa, luokituksia, varusteita, rakenteita ja päätöksiä.

  Tievelhon ohjesivustojen kautta löydät lisää tietoa tietosisällöstä

  Digiroad on puolestaan kansallinen tietietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad-operaattori ylläpitää omaa verkkosivua, jossa paljon lisätietoja Digiroad-aineistosta.

  Koko Suomen tieosoiteverkko ja Digiroad-aineisto löytyvät Väyläviraston aineistojen välitysalustalta:
  Digiroad (Shapefile- ja GeoPackage-muodot)
  Tieosoiteverkko (Shapefile)

  Lisätietoja tiestötiedoista:
  Tierekisteri (vanha tiestötietojen lähdejärjestelmä)
  Tieosoitejärjestelmä
  Digiroad

  Tieliikenneonnettomuudet

  Väylävirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella.

  Avoin data - tieliikenneonnettomuudet

  Liikennemerkkien symboliikkakirjasto

  Suomen liikennemerkit on julkaistu avoimena QGIS-kuvakirjastona (SVG-vektorikuvina) GitHubissa (Huom! BETA-versio). Kokoelmissa ovat aiemmat ja uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 voimaantulleet merkit sekä näiden visualisoinnissa QGIS:ssä auttava prosessointiskripti. Liikennemerkit on nimetty ne yksilöivällä koodilla ja tarkempaa tietoa kustakin merkistä saa Väyläviraston verkkosivuilta.

 • RAIDE

  Ratatietojen ylläpito tapahtuu RAIDE-järjestelmässä, josta tietoja luetaan avoimeen dataan kerran viikossa. Avoimia ratatietoja ovat esim. paikkatietoaineistot koskien rataverkkoa, päällysrakenteita, geoteknisiä kohteita, tasoristeyksiä ja sähkörataa.

  Lisätietoja ratatiedoista:

  Ratatiedon tietosisällön kuvaus

   

 • Haavi

  Vesiväylätietojen ylläpito tapahtuu Haavi-järjestelmässä, josta tietoja luetaan avoimeen dataan kerran viikossa. Avoimia vesiväylätietoja ovat esim. paikkatietoaineistot koskien kielto- ja rajoitusalueita, merenkulun turvalaitteita sekä vesiväyliä.

  Baltice.org

  Itämeren talvimerenkulkua palvelevassa Baltice.org -verkkopalvelussa on mm. ajantasainen jääkartta, jäänpaksuuskartta, jääraportteja, ennuste, liikennerajoitukset ja jäänmurtajien avustusalueet.

  Baltice.org-palveluun

  Lisätietoja vesiväylistä ja aineistoista

  Väyläviraston vesiväyläsivut

  Vesiväyläaineistojen tietosisällön kuvaus