Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Kuortaneen Kaivin Oy

Työpäällikkö

Eeli Mäki-Mustapää

  • 040 569 7507

Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeessa rakennetaan kaksi uutta kiertoliittymää kantatielle 58 Koulutien/Tehtaantien sekä Niilontien/Keuruuntien liittymiin. Lisäksi parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla kaksi saarekkeellista suojatietä kantatielle 58 ja yksi saarekkeellinen suojatie Samuli Rantasentien liittymään.

Hankkeen kustannusarvio on 1,6 M€. Kustannukset jakautuvat Keuruun kaupungin ja ELY-keskuksen kesken. ”Kt 58, keskustan risteyshanke Keuruulla” on saanut 0,8 M€ toteutusrahoitusta valtion vuoden 2024 talousarviossa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Kuortaneen Kaivin Oy. Kantatien 58 liikenne on siirretty kiertoreiteille viikolla 20. Valtatieltä 23 Multialle päin suuntautuva liikenne ohjataan kulkemaan Tervantien kautta. Multialta päin tultaessa Keuruun keskustaan ajetaan Samuli Rantasentien kautta. Kiertoreitit on viitoitettu maastoon keltapohjaisilla liikennemerkeillä.

Urakan alkuvaiheessa Niilontien/Keuruuntien kiertoliittymän kohdalta kaadetaan puustoa, puretaan asfalttia sekä tehdään johtosiirtoja, jonka jälkeen työt jatkuvat maankaivulla. Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta tiehankkeen ohi ajettaessa.

 

Tiedote töiden aloittamisesta (8.5.2024) (sttinfo.fi)

Hankkeen suunnittelusivut (vayla.fi)