Hyppää sisältöön

Tieverkko

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Väylävirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Valtion maanteitä on yhteensä 78 000 km.

Kesäinen, mutkitteleva tie, jonka molemmin puolin on puita.

Koko tieverkon pituus on noin 454 000 kilometriä. Tästä yksityis- ja metsäautoteiden osuus on noin 350 000 kilometriä ja kuntien katuverkkojen 26 000 kilometriä. Väyläviraston vastuulla olevien maanteiden yhteispituus on noin 78 000 kilometriä.

Valta- ja kantateitä eli pääteitä on reilut 13 000 kilometriä, josta moottoriteitä noin 900 kilometriä. Suurin osa tiepituudesta, 64 900 kilometriä, on seutu- ja yhdysteitä. Ne edustavat liikenteestä vain runsasta kolmannesta. Kevyen liikenteen väyliä on n. 6 000 kilometriä.

Päällystettyjä teitä on n. 65 % teistä eli yhteensä n. 50 700 kilometriä. Vähäliikenteisellä tieverkolla alimpaan hoitoluokkaan kuuluu noin 41 000 kilometriä tiestöä eli yli puolet koko maanteiden verkosta. Kaikkia näitä teitä ei ole mahdollista pitää hyvässä kunnossa niin, ettei tiestöllä esiintyisi ongelmia vaikeimmissa kelitilanteissa.

Voit tarkistaa kartalta, onko käyttämäsi tie valtion, kunnan vai yksityisen omistama. Kartalle on merkitty myös valtion kävelyn ja pyöräilyn väylät, joita ELY-keskukset ylläpitävät. Linkki karttaan ja lisätiedot Liikenteen asiakaspalvelun sivuilla.

Lue tieverkon kunnossapidosta