Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Takaluoma - Piltonen, ratasuunnitelma; Ii

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa rataosuudella Oulu - Laurila tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Tasoristeys

Hankkeen tausta

Väylävirasto julkaisi Oulu–Laurila tarveselvityksen maaliskuussa 2022, jossa kirjattu tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpiteitä Oulu- Laurila ratasuuden tasoristeyksille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelmasta on laadittu suunnittelupäätös helmikuussa 2023. 

Suunnittelun vuorovaikutus

Ratasuunnitelmaluonnosta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 30.11.2023 klo 17.00–18.30 Olhavan kylätuvalla (Sassintie 15 B 1, 91140 Olhava). Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teamsilla. Tilaisuudessa sai tutustua suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. 

Yleisötilaisuuden esitys 

Ratasuunnitelmaluonnokset sekä lisätietoja ratasuunnitelmasta ja sen vaiheista Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivustolla.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.