Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Mikko Heiskanen

 • 0295343808

Palaute

Jätäthän mahdollisen palautteen hankkeesta tämän sivun alalaidassa sijaitsevan palautelaatikon kautta.

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannus

Ratahanke Käynnissä Satakunta

Mäntyluodon ja Tahkoluodon välisen rataosuuden päällysrakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan. Samalla tehdään myös tasoristeysturvallisuutta parantavia töitä Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosilla. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

 • Rakentamissuunnittelu 2021
 • Päällysrakenneurakka Pori–Mäntyluoto-rataosuudella 2021
 • Päällysrakenneurakka Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosuudella 2022
 • Ratasuunnittelu 2022–2023
 • Tasoristeysturvallisuuden rakentamistyöt 2023–2024
 • Hankkeen valmistuminen 2024

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2024
Yhteistyökumppanit
Rakennuttajakonsultti Welado
Kustannukset
38,1 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nykyisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen sekä kaupallisen liikenteen kehittymisen mahdollistaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tavaraliikenteen sujuvuus Porin satamiin.

Hankkeen taustat

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on olemassa olevan rataosan elinkaaren jatkaminen peruskorjauksella. Radan päällysrakenteiden kunto on ollut ennen peruskorjausta heikko. Hankkeessa kohennetaan myös tasoristeysturvallisuutta poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Myös ratasiltoihin kohdennetaan tarvittavia toimenpiteitä.

Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata. Rataosuus on sähköistetty vuonna 2019, ja perusparannettu vuonna 2021. Perusparannuksen yhteydessä uusittiin myös Lattomerenojan eli Suntinojan ratasilta, sekä perusparannettiin Luvianpuistokadun alikulkusilta.

Mäntyluoto–Tahkoluoto-rata on noin 10 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata. Rataosan sähköistys on valmistunut vuonna 2021, ja rataosuus on perusparannettu vuoden 2022 aikana.
 

Hankkeen tavoitteet

Pori–Mäntyluoto-radan ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannus

PoriMäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalla on ollut peruskorjaustarve, sillä radan aiempi päällysrakenne oli elinkaarensa päässä. Perusparannuksen myötä ratarakenteet on päivitetty vastaamaan nykyisiä standardeja ja kiskopaino muutettu raskaammaksi. Radan päällysrakenteen vaihtoa on tehty Porin ja Mäntyluodon välisellä rataosuudella noin 15 kilometrin matkalta vuonna 2021. Mäntyluodon ja Tahkoluodon välinen rataosuus on perusparannettu noin 10 kilometrin matkalta vuonna 2022.

Mäntyluodon ja Tahkoluodon välillä on myös kaksi merkittävää vesistösiltaa, Kappelinsalmen ratasilta ja Tahkoluodon ratasilta (kääntösilta), joiden uusimistarvetta arvioidaan. 

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosien tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on rataosien tasoristeysturvallisuuden kohentaminen poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Hankealueella on 24 tasoristeystä. Ratalakiin perustuvia ratasuunnitelmia laaditaan vuosien 2022–2023 aikana. Tasoristeysturvallisuuden parantamistoimenpiteet ovat vuorossa vuosien 2023–2024 aikana. 
 

Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosien tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on rataosien tasoristeysturvallisuuden kohentaminen poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Hankealueella on 24 tasoristeystä. Ratalakiin perustuvia ratasuunnitelmia laaditaan vuosien 2022–2023 aikana. Tasoristeysturvallisuuden parantamistoimenpiteet ovat vuorossa vuosien 2023–2024 aikana. 

Väyläviraston ja Porin kaupungin esitys poistettavista ja parannettavista tasoristeyksistä

Hanke on hyväksytty edistettäväksi Porin kaupungin ja Väyläviraston kesken. Tasoristeyskohtainen suunnittelu on käynnissä.

Sopimuksessa esitetään poistettavaksi sellaiset tasoristeykset, jotka eivät kevyillä rakentamistoimenpiteillä ole parannettavissa vuonna 2030 voimaan tulevien määräysten mukaisiksi. Kaikki jäljelle jäävät tasoristeykset parannetaan vastaamaan tulevia määräyksiä. Tässä yhteydessä ei toteuteta eritasoratkaisuja. 

Kyseessä on alustava esitys, ja lopulliset ratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Pori–Mäntyluoto-rataosalla poistettavaksi esitettäviä tasoristeyksiä on yhdeksän ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalla neljä. Kaikille poistettaville tasoristeyksille suunnitellaan ja rakennetaan korvaavat tie- ja katuyhteydet.

Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset Pori–Mäntyluoto-rataosalla:

 • Säikäntie
 • Kuuri-Riutta
 • Virtasentie
 • Kyläsaaren asematie
 • Heinosentie
 • Enäjärvi
 • Heikinpuisto
 • Linnaistie
 • Tattaritie

Parannettavat tasoristeykset Pori-Mäntyluoto-rataosalla:

 • Savo
 • Yyteri
 • Kaanaantie

Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosalla:

 • Kirrinsannantie
 • Lyhtykarintie
 • Betlehemintie
 • Katavantie

Parannettavat tasoristeykset Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosalla:

 • Kirrintie
 • Taukotie
 • Räyhäntie

Hankkeen eteneminen

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannus toteutettiin pääasiassa vuoden 2021 aikana. Alkuvuodesta 2022 varmistui hankkeen lisärahoitus, jonka ansiosta perusparannusurakka voitiin toteuttaa myös Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalle. Tämän lisäksi tehdään tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosilla. 

Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannustöihin liittyvä markkinavuoropuhelu järjestettiin maaliskuussa 2022. Perusparannuksen rakentamistyöt alkoivat syksyllä, ja urakka valmistui vuoden 2022 lopulla.

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvä rakennussuunnittelu on valmistunut vuonna 2021. Siihen liittyvää ratasuunnittelua tehdään vuosina 2022–2023. Ratasuunnitteluun kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Asukkaat pääsevät tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin suunnitteluvaiheen aikana. Suunnitelmista on mahdollista antaa palautetta. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen alkaa itse rakentamisvaihe, joka sijoittuu vuosille 2023–2024. Tasoristeysturvallisuuden parantamisen yhteydessä tarkastellaan myös korvaavat tieyhteydet ja ylikäytävät.

kuva Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-ratahankkeen ratasuunnitelmista 1-3

Ajankohtaista

Väylävirasto järjesti Porissa ja Microsoft Teams -alustalla vuorovaikutustilaisuuden maanantaina 13.6.2022. Vuorovaikutustilaisuuden esitysaineistoon voit tutustua täällä.

Vuorovaikutustilaisuudessa esiteltiin tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyviä suunnitelmaluonnoksia. Aineisto on nähtävillä myös verkossa 10.6.2022 alkaen:

Tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori
Tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori
Tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori

Väylävirasto on julkaissut kutsun vuorovaikutukseen Poriin 13.6.2022. Kuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 6.6.2022:

Kutsu vuorovaikutukseen: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto ja Mäntyluoto-Tahkoluoto

Väylävirasto on kuuluttanut aloittavansa ratasuunnittelun Porin kaupungin alueella. Kuulutukset on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 25.5.2022. Voit tutustua kuulutuksiin ratasuunnitelmakohtaisilla alasivuilla.

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-perusparannushankkeen vuoden 2022 töistä järjestettiin markkinavuoropuhelu keskiviikkona 30.3.2022 klo 12–13 Microsoft Teams -alustalla.

Voit tutustua markkinainfossa esiteltyyn aineistoon täällä.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa
Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!