Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannus

Ratahanke Käynnissä Satakunta

Porin ja Mäntyluodon välisen rataosuuden päällysrakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan ja tehdään samalla myös muita radan parannustöitä. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

  • Suunnittelu ja alustavat työt 2020
  • Rakentamistyöt 2021
  • Hankkeen valmistuminen 2022

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2022
Yhteistyökumppanit
Rakennuttajakonsultti Welado
Kustannukset
29 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nykyisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen sekä kaupallisen liikenteen kehittymisen mahdollistaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tavaraliikenteen sujuvuus Porin satamiin.

Hankkeen taustat

Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata, jolla liikennöi 14 tavarajunaa vuorokaudessa. Rataosuus on sähköistetty vuonna 2019, ja vuonna 2017 sillä liikennöitiin 3,7 miljoonaa bruttotonnia. Rataosuuden päällysrakenteet ovat elinkaarensa päässä ja rataosan kunto on heikko. 

Hankkeen eteneminen

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannuksen suunnittelu ja valmistelevat työt aloitettiin 2020. Hanke toteutetaan pääasiassa vuoden 2021 aikana. Perusparannukseen kuuluvat päällysrakenteen uusimistyöt on aloitettu kesällä 2021, ja ne saadaan päätökseen loppuvuoden aikana. Uusimistöiden aikana tasoristeyksiä suljetaan elokuun ja marraskuun välillä. Tasoristeysten sulkemisista ja mahdollisista kiertoreiteistä tiedotetaan infotauluilla tasoristeyskohtaisesti ennen töiden aloitusta.

Hankkeen aikana on uusittu myös Lattomerenojan eli Suntinojan ratasilta, sekä perusparannettu Luvianpuistokadun alikulkusilta.

Perusparannusurakan suorittaa Sundström Ab Oy, siltatyöt Kreate Oy ja varoituslaitosten uusimiset NRC Group Finland Oy.
 

Liitteet

Väylävirasto järjesti markkinavuoropuhelun 17.2.2021 Pori-Mäntyluodon rataosan urakoista.

Pori-Mäntyluoto Markkinavuoropuhelu 20210217

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!