Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Mikko Heiskanen

 • 0295343808

Palaute

Jätäthän mahdollisen palautteen hankkeesta tämän sivun alalaidassa sijaitsevan palautelaatikon kautta.

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannus

Ratahanke Valmistunut Satakunta

Mäntyluodon ja Tahkoluodon välisen rataosuuden päällysrakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Perusparannushankkeessa päällysrakenteet uusitaan. Samalla tehdään myös tasoristeysturvallisuutta parantavia töitä Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosilla. Hanke varmistaa muun muassa Porin satamien tavaraliikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

 • Rakentamissuunnittelu 2021
 • Päällysrakenneurakka Pori–Mäntyluoto-rataosuudella 2021
 • Päällysrakenneurakka Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosuudella 2022
 • Ratasuunnittelu 2022–2024
 • Tasoristeysturvallisuuden rakentamistyöt 2024–2025
 • Hankkeen valmistuminen 2025

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2025
Yhteistyökumppanit
Rakennuttajakonsultti Welado
Kustannukset
38,1 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nykyisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen sekä kaupallisen liikenteen kehittymisen mahdollistaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tavaraliikenteen sujuvuus Porin satamiin.

Hankkeen taustat

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on olemassa olevan rataosan elinkaaren jatkaminen peruskorjauksella. Radan päällysrakenteiden kunto on ollut ennen peruskorjausta heikko. Hankkeessa kohennetaan myös tasoristeysturvallisuutta poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Myös ratasiltoihin kohdennetaan tarvittavia toimenpiteitä.

Pori–Mäntyluoto-rata on noin 15 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata. Rataosuus on sähköistetty vuonna 2019, ja perusparannettu vuonna 2021. Perusparannuksen yhteydessä uusittiin myös Lattomerenojan eli Suntinojan ratasilta, sekä perusparannettiin Luvianpuistokadun alikulkusilta.

Mäntyluoto–Tahkoluoto-rata on noin 10 kilometriä pitkä yksiraiteinen tavaraliikennerata. Rataosan sähköistys on valmistunut vuonna 2021, ja rataosuus on perusparannettu vuoden 2022 aikana.

Hankkeen tavoitteet

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosien tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on rataosien tasoristeysturvallisuuden kohentaminen poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Hankealueella on 24 tasoristeystä. Ratalakiin perustuvia ratasuunnitelmia laaditaan vuosien 2022–2024 aikana. Tasoristeysturvallisuuden parantamistoimenpiteet ovat vuorossa vuosien 2024–2025 aikana. 

 

Pori–Mäntyluoto-radan ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan perusparannus

PoriMäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalla on ollut peruskorjaustarve, sillä radan aiempi päällysrakenne oli elinkaarensa päässä. Perusparannuksen myötä ratarakenteet on päivitetty vastaamaan nykyisiä standardeja ja kiskopaino muutettu raskaammaksi. Radan päällysrakenteen vaihtoa on tehty Porin ja Mäntyluodon välisellä rataosuudella noin 15 kilometrin matkalta vuonna 2021. Mäntyluodon ja Tahkoluodon välinen rataosuus on perusparannettu noin 10 kilometrin matkalta vuonna 2022.

Hankkeeseen kuuluu myös Meri-Porissa sijaitsevan Kappelinsalmen ratasillan uusiminen. Vanha ratasilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kesän 2024 aikana, mikäli vesilupa saadaan riittävän ajoissa.

Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosien tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-hankkeen tavoitteena on rataosien tasoristeysturvallisuuden kohentaminen poistamalla ja parantamalla tasoristeyksiä. Hankealueella on 24 tasoristeystä. Ratalakiin perustuvia ratasuunnitelmia laaditaan vuosien 2022–2024 aikana. Tasoristeysturvallisuuden parantamistoimenpiteet ovat vuorossa vuosien 2024–2025 aikana. Kohdekohtainen rakentamisjärjestys määräytyy suunnitelmien etenemisen ja rakentamistöiden järjestelyjen myötä.

Väyläviraston ja Porin kaupungin esitys poistettavista ja parannettavista tasoristeyksistä

Hanke on hyväksytty edistettäväksi Porin kaupungin ja Väyläviraston kesken. Tasoristeyskohtainen suunnittelu on käynnissä.

Sopimuksessa esitetään poistettavaksi sellaiset tasoristeykset, jotka eivät kevyillä rakentamistoimenpiteillä ole parannettavissa vuonna 2030 voimaan tulevien määräysten mukaisiksi. Kaikki jäljelle jäävät tasoristeykset parannetaan vastaamaan tulevia määräyksiä. Tässä yhteydessä ei toteuteta eritasoratkaisuja. 

Valmiit ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2024 ja nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen hankkeen verkkosivuilla ja Valtion liikenneväylien suunnittelussa.

Pori–Mäntyluoto-rataosalla poistettavaksi esitettäviä tasoristeyksiä on yhdeksän ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalla neljä. Kaikille poistettaville tasoristeyksille suunnitellaan ja rakennetaan korvaavat tie- ja katuyhteydet.

Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset Pori–Mäntyluoto-rataosalla:

 • Säikäntie
 • Kuuri-Riutta
 • Virtasentie
 • Kyläsaaren asematie
 • Heinosentie
 • Enäjärvi
 • Heikinpuisto
 • Linnaistie
 • Tattaritie

Parannettavat tasoristeykset Pori-Mäntyluoto-rataosalla:

 • Savo
 • Yyteri
 • Kaanaantie

Poistettavaksi esitettävät tasoristeykset Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosalla:

 • Kirrinsannantie
 • Lyhtykarintie
 • Betlehemintie
 • Katavantie

Parannettavat tasoristeykset Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosalla:

 • Kirrintie
 • Taukotie
 • Räyhäntie

Hankkeen eteneminen

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannus toteutettiin pääasiassa vuoden 2021 aikana. Alkuvuodesta 2022 varmistui hankkeen lisärahoitus, jonka ansiosta perusparannusurakka voitiin toteuttaa myös Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalle. Perusparannus Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosuudella valmistui vuoden 2022 lopulla.

Hankkeeseen kuuluu myös rataosalla sijaitsevan Kappelinsalmen ratasillan uusiminen. Vanha ratasilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kesän 2024 aikana, mikäli vesilupa saadaan riittävän ajoissa.

Lisäksi hankkeella tehdään tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä Pori–Mäntyluoto- ja Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosilla. 

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvä rakennussuunnittelu on valmistunut vuonna 2021. Siihen liittyvää ratasuunnittelua tehdään vuosina 2022–2024. Ratasuunnitteluun kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Asukkaat ovat päässeet tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin suunnitteluvaiheen aikana ja suunnitelmista on ollut mahdollista antaa palautetta. Valmiit suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2024. Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen alkaa itse rakentamisvaihe, joka sijoittuu vuosille 2024–2025. Tasoristeysturvallisuuden parantamisen yhteydessä tarkastellaan myös korvaavat tieyhteydet ja ylikäytävät.

kuva Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-ratahankkeen ratasuunnitelmista 1-3

Vuorovaikutus hankkeella

Valmiit ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2024. Suunnitelmat tulevat nähtäville Valtion liikenneväylien suunnitteluun. Nähtävilläoloaikana suunnitelmista on mahdollista jättää virallisia muistutuksia Valtion liikenneväylien suunnittelussa. Nähtävilläoloajat ilmoitetaan erikseen, kun ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville.

Väylävirasto järjesti Porissa ja Microsoft Teams -alustalla vuorovaikutustilaisuuden maanantaina 13.6.2022. Vuorovaikutustilaisuuden esitysaineistoon voit tutustua täällä.

Väylävirasto kuulutti toukokuussa 2022 aloittavansa ratasuunnittelun Porin kaupungin alueella. Kuulutukset on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 25.5.2022. 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa
Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!