Ajankohtaista

Yleisötilaisuus 18.5. klo 17-18

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen yleisötilaisuus järjestetään Facebook Live -lähetyksenä 18.5.2020 klo 17-18.​

Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuus järjestetään virtuaalisesti. Kesäkuussa käynnistyvää hanketta esittelevät Väylän, Helsingin sataman, Rambollin sekä urakoitsijan edustajat.​

Kysymyksiä hankkeeseen liittyen voi esittää tilaisuuden chatissa. Voit myös lähettää kysymyksiä etukäteen Facebook-sivulla.  Kysymyksiin vastataan tilaisuuden aikana.​

Liveä pääsee seuraamaan Facebook-sivumme kautta. Tykkää siis sivustamme, niin et missaa lähetystä! Tervetuloa mukaan maanantaina 18.5. klo 17:00!

Katso esittelyvideo hankkeesta

Katso hankkeen esittelyvideo Väyläviraston You Tube -kanavalta.

Karttapalvelussa voit seurata työkaluston liikkeitä ja jättää palautetta

Karttapalvelun avulla näet, mitä väylällä ja työkohteissa tapahtuu. Palvelun avulla esimerkiksi veneilijöiden on helppo seurata työkaluston liikkeitä. Näet kartalla työkohteet, urakka- ,ruoppaus- ja läjitysalueet sekä työnaikaiset poikkeusjärjestelyt, kuten poistetut merimerkit (turvalaitteet). Karttapalvelun kautta voit jättää myös palautetta. 

Karttapalvelu osoitteessa: https://maps.ramboll.fi/vuosaari

Ympäristövaikutuksia seurataan monin eri menetelmin

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen ympäristötarkkailut toteuttaa vedenlaadun ja mittausteknologian asiantuntija Luode Consulting Oy. Ympäristötarkkailut ovat tärkeässä roolissa ympäristön tilan seurannassa hankkeen aikana ja sen jälkeen. 

Toukokuun alussa valmistuivat ennakkotarkkailut, joilla selvitettiin ympäristön nykytilaa ennen ruoppauksen alkamista. Ranta-alueella tehtiin mm. kalojen elinolosuhteita selvittäviä elinympäristö- ja kutualueselvityksiä. Avomerellä sijaitsevalta meriläjitysalueelta sekä sen lähistöltä otetuista sedimenttinäytteistä analysoitiin laboratoriossa pohjan haitta-aine- ja raskasmetallipitoisuuksia.

- Haitta-aineita analysoidaan myös simpukkanäytteiden avulla. Niistä mitataan erityisesti jo yli 10 vuotta sitten kielletyn eliönestoaineen TBT:n pitoisuuksia. Olemassa olevalta läjitysalueelta ja sen läheisyydestä on otettu myös pohjaeläinnäytteitä, joiden perusteella saamme tietää, mitä eri lajeja ja minkälaisia määriä pohjaeläimiä hankealueella elää tällä hetkellä, kertoo Antti Lindfors Luode Consulting Oy:stä.

Kun ruoppaukset käynnistyvät, alkaa hankkeen työnaikainen tarkkailu, joka sisältää mm. työalueen ympäristön veden sameuden seurantaa. Sameutta seurataan optisella läpivirtauslaitteistolla sekä veden pintakerroksesta että eri syvyyksistä. Apuna käytetään myös satelliitti- ja dronekuvia. Lisäksi hankealueelta otetaan biologisia ja kemiallisia vesinäytteitä tietyin väliajoin. Aina, kun alueella kuljetaan, tarkkaillaan myös mm. roskaantumista.

Ympäristötarkkailut tulevat jatkumaan myös hankkeen valmistumisen jälkeen mm. vedenalaisen luonnon muutosten osalta.

Hankkeen Facebook-sivu avautunut

Voit seurata hanketta nyt myös Facebookissa. Klikkaa tästä hankkeen Facebook-sivuille. Tiedotamme hankkeen ajankohtaisista asioista ja muun muassa tarvittavista poikkeusliikennejärjestelyistä sekä Facebookissa että tällä verkkosivulla. 

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistä esitellään Venemessuilla 7-16.2.2020 Messukeskuksessa

Venemessujen vieras, piipahda Väylän pisteellä ja nappaa mukaasi hanke-esite. Väylän pisteen löydät osastolta 7a140. 

 

 

Tulevia rakennustöitä koskeva markkinainfotilaisuus järjestettiin Helsingin satamassa 11.12.2019

Väylä, Helsingin Satama Oy ja Helsingin kaupunki järjestivät yhteisen markkinainfotilaisuuden alan urakoitsijoille. Tilaisuudessa esiteltiin Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämisen sekä Hernesaaren itärannan edustan merialueen tulevia rakennustöitä. Rakennusurakat on tarkoitus kilpailuttaa talven aikana ja työt käynnistää alkukesästä 2020.

 Tutustu tarkemmin rakennustöiden sisältöön esityksistä/More about the projects:

Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille/ Thank you for participating!

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.05.2020