Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kalajoen kaupunki

Tekninen johtaja

Marko Raiman

  • 044 4691 213

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 5567 034

Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, Kalajoki

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinutyhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyistä.

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman lounaisosaan, valtateiden 8 ja 27 asemakaavoitetulle liittymäalueelle. Suunnittelun tavoitteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuuden parantaminen, moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Valtateiden 8 ja 27 nykyiseen T-liittymään lisätään meren suuntaan uusi katuliittymähaara. Syntyvä nelihaaraliittymä rakennetaan liikennevalo-ohjatuksi kääntymiskaistoineen. Valtatien 8 liittymätilanne rakennetaan asemakaavan mukaiseksi.
  • Valtatielle 27 tehdään asemakaavan mukaiset katuliittymät Kipparinkaarelle, Hollitielle ja Yliuntisentielle.
  • Suunnittelualueen katuverkko jalankulku- ja pyöräteineen rakennetaan asemakaavan mukaiseksi. Alikulkukäytävä rakennetaan valtatielle 8 uudesta valoristeyksestä Kokkolaan päin sekä valtatielle 27 Kipparinkaaren-Hollitien risteyksen meren puolelle.
  • Toteutetaan ne välttämättömät melusuojaukset, joita tämän hankkeen toimenpiteet edellyttävät. 

Tie- ja rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2022.

Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin noin 5,85 milj. euroa (alv 0 %, mr-ind. 140). Hanke on Väyläviraston valmistelemassa investointiohjelmassa ja toteutunee lähivuosien aikana.