Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto)

projektinjohtaja

Jukka Hietaniemi

Tieyhtiö Valtatie 7 Oy

toimitusjohtaja

Jaakko Kouvalainen

  • etunimi.sukunimi(at)vt7.fi

E18 Koskenkylä–Kotka

Tiehanke Valmistunut Uusimaa Kymenlaakso

Valtatien 7:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannettiin rakentamalla moottoritie välille Koskenkylä–Loviisa–Kotka. Yhteys avattiin liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja se otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2014. Elinkaarisopimuksella toteutettava hanke on siirtynyt kunnossapitovaiheeseen, jossa Tieyhtiö Valtatie 7 vastaa moottoritien kunnossapidosta vuoteen 2026 asti.

E18 Koskenkylä–Kotka

Hankkeen taustat

Loviisan ja Kotkan välinen tieosuus poikkesi muista E18-tien osuuksista Turun ja Kotkan välillä. Kapea kaksikaistainen tie kulki useiden taajamien läpi. Vakavat onnettomuudet, liikenteen melu ja ympäristöhaitat olivat rekkojen ruuhkauttamalla tiellä yleisiä.

Ajoittain ruuhkautuva liikenne vaikeutti elinkeinoelämän kuljetuksia, joukkoliikennettä ja paikallista liikkumista. Tien puutteet vaikeuttavat kuntien maankäytön ja elinkeinotoiminnan kehittämistä.

Ruuhkat poistuvat lähes kokonaan, ja matka-aika Koskenkylän ja Kotkan välillä lyheni noin 8 minuuttia.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli, että tällä vuosikymmenellä Turusta Vaalimaalle kulkee moottoritie, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista. Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka oli yksi neljästä puuttuvasta Turun ja Vaalimaan välisen kansainvälisen E18-tien kehittämishankkeesta. Valtatie 7 on lisäksi osa EU:n tärkeäksi asettamaa niin sanottua Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää.

Hankkeen avulla Koskenkylä–Kotka välisen tieosuuden vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät arviolta noin 11 kappaleella ja liikennekuolemat kolmella. Ruuhkat poistuvat lähes kokonaan, ja matka-aika lyheni tien valmistuessa Koskenkylän ja Kotkan välillä noin 8 minuuttia. Moottoritie tukee myös nykyisen maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehitystä erityisesti taajamissa: sen rakentaminen luo hyvät mahdollisuudet uusille teollisuus- ja työpaikka-alueille, minkä lisäksi se tukee nykyisen toiminnan kehittämistä.

Moottoritien toteutuksessa huomioitiin ympäristön esteettömyys, ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ja uusien liikenteen energiamuotojen käytön kehittäminen. Tien ja liikenteen haittoja on lievennetty tehokkaasti laajalla meluntorjunnalla, pohjavesisuojauksilla, tunnelilla, viher- ja eläinsilloilla sekä kattavilla yksityistiejärjestelyillä. Koskenkylän ja Kotkan välinen osuus on myös Suomen pisin yhtenäinen esteettisesti suunniteltu tieosuus.

Kartta hankkeesta.

Hankkeen eteneminen

Yhteys avattiin liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja se otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2014. Elinkaarisopimuksella toteutettava hanke on siirtynyt kunnossapitovaiheeseen, jossa Tieyhtiö Valtatie 7 vastaa moottoritien kunnossapidosta vuoteen 2026 asti.

Hankkeen kustannukset

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritie toteutettiin elinkaarimallilla, jossa Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) on tilaajana solminut palvelusopimuksen palveluntuottajan, Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n kanssa. Palvelusopimuksen kokonaisarvo on noin 623 miljoonaa euroa.

Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta ja kunnossapidosta vuoteen 2026 ulottuvan sopimuskauden ajan. Elinkaarimallin mukaan palveluntuottaja saa palvelumaksuja tilaajalta, kun rakennettava tie tai sen erikseen liikenteelle otettava osa on otettu käyttöön.

 

 

 

 

 

 

E18 Koskenkylä–Kotka -hankejulkaisu