Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie – liikenteenhallintajärjestelmä

Klaukkalan ohikulkutien (kehätien) rakentamisen yhteydessä laajennetaan valtatie 3:n liikenteenhallintajärjestelmä ulottumaan Klaukkalan eritasoliittymästä Nurmijärven kirkonkylän liittymään.

Hankkeen sisältö ja lähtökohdat

Hämeenlinnanväylän nykyinen liikenteenhallintajärjestelmä alkaa hieman Kehä III:n eteläpuolelta ja ulottuu kahden kilometrin verran Luhtaanmäen eritasoliittymän pohjoispuolelle. Uutta liikenteehallintajärjestelmää rakennetaan noin yhdeksän kilometrin matkalle. 

Laajennus sisältää 

  • 16 uutta vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • kolme uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta ja varoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • yhden uuden vaihtuvan tiedotusopasteen Klaukkalan kehätielle sekä
  • muita sään ja liikenteen mittauslaitteita.

Liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen on Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osaurakka.

Hankkeen tavoitteet

Liikenteenhallintajärjestelmän laajentamisen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä Hämeenlinnanväylällä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välillä.  Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla tasataan ruuhkahuippuja, kun nopeusrajoituksia pystytään muuttamaan kulloistenkin keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Tiedotusopasteet kertovat tienkäyttäjille mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen alkoi joulukuussa 2020. Laitteet asennetaan kesällä 2021, ja niiden toimivuutta testataan syksyn aikana. Urakka valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Hankkeen kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa. Liikenteenhallintajärjestelmän rahoittavat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä Nurmijärven kunta.
 

Kartassa näkyy Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osaurakkana toteutettavan liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue, joka ulottuu Hämeenlinnanväylällä Klaukkalasta Nurmijärven kirkonkylän eritasoliittymään. Karttaan on merkitty vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit ja tiedotusopasteet.

Liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue kartalla.

MT 132 KLAUKKALAN OHIKULKUTIE.
Vt 3 Klaukkala–Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen.
Liikenteenhallintajärjestelmä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä Hämeenlinnanväylällä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välillä.
Tasaa ruuhkahuippuja vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla. Varoittaa autoilijoita ruuhkasta ja huonosta kelistä.

9 km uutta älykästä liilenteenhallintajärjestelmää.
4 uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta.
16 uutta nopeusrajoitusmerkkiä.

Video: Vt 3 Klaukkala-Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen