Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie – liikenteenhallintajärjestelmä

Klaukkalan ohikulkutien (kehätien) rakentamisen yhteydessä laajennettiin valtatie 3:n liikenteenhallintajärjestelmä ulottumaan Klaukkalan eritasoliittymästä Nurmijärven kirkonkylän liittymään.

Hankkeen sisältö ja lähtökohdat

Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmä alkaa hieman Kehä III:n eteläpuolelta, ja se ulottui aiemmin kahden kilometrin verran Luhtaanmäen eritasoliittymän pohjoispuolelle. Uutta liikenteehallintajärjestelmää rakennettiin noin yhdeksän kilometrin matkalle. 

Laajennus sisältää 

  • 16 uutta vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • kolme uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta ja varoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • yhden uuden vaihtuvan tiedotusopasteen Klaukkalan kehätielle sekä
  • muita sään ja liikenteen mittauslaitteita.

Liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen oli Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osaurakka.

Hankkeen tavoitteet

Liikenteenhallintajärjestelmän laajentamisen tavoitteena oli parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä Hämeenlinnanväylällä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välillä.  Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla tasataan ruuhkahuippuja, kun nopeusrajoituksia pystytään muuttamaan kulloistenkin keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Tiedotusopasteet kertovat tienkäyttäjille mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen alkoi joulukuussa 2020. Laitteet asennettiin kesällä 2021, ja niiden toimivuutta testattiin syksyn aikana. Urakka valmistui lokakuun 2021 lopussa. 

Hankkeen kustannukset olivat 3,5 miljoonaa euroa. Liikenteenhallintajärjestelmän rahoittivat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä Nurmijärven kunta.
 

Kartassa näkyy Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osaurakkana toteutettavan liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue, joka ulottuu Hämeenlinnanväylällä Klaukkalasta Nurmijärven kirkonkylän eritasoliittymään. Karttaan on merkitty vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit ja tiedotusopasteet.

Liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue kartalla.

MT 132 KLAUKKALAN OHIKULKUTIE.
Vt 3 Klaukkala–Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen.
Liikenteenhallintajärjestelmä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä Hämeenlinnanväylällä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välillä.
Tasaa ruuhkahuippuja vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla. Varoittaa autoilijoita ruuhkasta ja huonosta kelistä.

9 km uutta älykästä liilenteenhallintajärjestelmää.
4 uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta.
16 uutta nopeusrajoitusmerkkiä.

Video: Vt 3 Klaukkala-Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen