Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Tornion meriväylän parantaminen

Vesiväylähanke Käynnissä Lappi

Hankkeessa Tornion 9 metrin meriväylän geometriaa parannetaan väylän kaarteita ja kapeita kohtia leventämällä.

 • Yleissuunnittelu
 • Vesilupahakemus
 • Rakennussuunnittelu
 • Urakan kilpailutus ja toteutus

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2025
Kustannukset
3,2 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto, Tornion satama / Outokumpu Stainless Oy
Tavoitteet
 • Tornion sataman saavutettavuuden parantaminen
 • Häiriöttömien merikuljetusten turvaaminen
 • Tornion terästehtaiden turvallisten ja sujuvien tuonti- ja vientikuljetusten turvaaminen

Hankkeen sisältö

Hankkeessa Tornion 9 metrin meriväylän geometriaa parannetaan väylän kaarteita ja kapeita kohtia leventämällä. Hankkeeseen sisältyy ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyvien turvalaitteiden muutostöitä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Outokumpu Stainless Oy:n kanssa, joka vastaa sataman toiminnasta Torniossa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella parannetaan Tornion sataman saavutettavuutta, turvataan häiriöttömät merikuljetukset sekä tehostetaan olemassa olevan väyläverkon käytettävyyttä elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tornion meriväylän geometriaparannukset turvaavat Tornion terästehtaiden turvalliset ja sujuvat tuonti- ja vientikuljetukset. 

Hankkeen aikataulu

 • Yleissuunnitelma valmistunut 4/2021 
 • Vesilupahakemus jätetty aluehallintovirastolle 3/2023
 • Rakennussuunnittelu aloitettu 5/2023
 • Urakan kilpailutus ja toteutus alustavan arvion mukaan vuonna 2025 

Hankkeen kustannukset

Tornion meriväylän parantamisen kustannusarvio yleissuunnitelmaan perustuen on 3,2 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 2 miljoonaa euroa ja sataman 1,2 miljoonaa euroa.