Hyppää sisältöön

Kanta-Hämeen suunnitteluhankkeet

Liikenteellisesti maakuntaa luonnehtivat hyvät tie- ja ratayhteydet maamme eri osiin. Maakunnan väkiluku on noin 175.000. Kanta-Hämeen kolme keskusta ovat Hämeenlinna valtateiden 3 ja 10 risteyksessä, Riihimäki valtatien 3 ja kantatien 54 risteyksessä sekä Forssa valtateiden 2 ja 10 risteyksessä.

Sujuvat työmatkayhteydet sekä tavaraliikenteen toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä maakunnan kehitykselle.

Kanta-Hämeessä on monipuolinen elinkeinorakenne. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, maatalous ja elintarviketeollisuus sekä logistiikka ja kauppa. Alueen vahvuuksiin kuuluu myös monipuolinen koulutustarjonta.

Hämeenlinna ja Riihimäki sijaitsevat myös Helsinki–Tampere pääradan varrella ja ovat osa tärkeää HHT-kasvukäytävää. Käytävä muodostaa yhtenäisen pendelöintialueen ja sen varrella on logistisia toimintoja. Siten sujuvat työmatkayhteydet sekä tavaraliikenteen toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä maakunnan kehitykselle. Toinen maakunnan kehittämisvyöhyke rakentuu Helsingistä Forssan kautta Poriin ja Mäntyluodon satamaan johtavan valtatien 2 varaan. Myös tähän vyöhykkeeseen kohdistuu merkittäviä kehittämistavoitteita. Lisäksi maakunnan pohjoisosaa halkoo tärkeä itä-länsisuuntainen valtatie 12.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa maanteiden hankesuunnittelusta Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueilla.

Näillä verkkosivuilla esiteltyjen suunnittelukohteiden lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa on käynnissä lukuisia pienempiä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta lisääviä investointeja, joiden etenemisestä ja sisällöstä saat tietoa hankevastaavalta. Suunnitelmia koskevista asukastilaisuuksista ja nähtävillä olevista suunnitelmista kuulutetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Kunnat vastaavat omalla katuverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista. Kunnat voivat suunnittelusopimuksella ottaa vastatakseen myös maanteitä koskevaa suunnittelua. Kunnat vastaavat näiden suunnitelmien esittelystä ja tieto suunnitteluvaiheesta löytyy ko. kunnan verkkosivuilta. Lisää suunnittelusopimuksista voi lukea Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulta.