Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Mikko Ukkola

  • 040 5570 891

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 0400 876 465

Maantien 848 ja maantien 18718 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Koiteli–Huttukylä, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiesuunnitelman maantielle 848 (Koitelinkoskentie) ja maantielle 18718 (Huttukyläntie) välille Koiteli–Huttukylä, Oulu. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaan sisältyy uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantielle 848 välille Koiteli–Huttukyläntien liittymä sekä maantielle 18718 välille Koitelinkoskentie–Hietatörmäntie. Samalla tarkastellaan suunnittelualueen joukkoliikennepysäkki- sekä yksityistieliittymäjärjestelyjä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

​​​​​Tiesuunnitelma on valmistunut ja on ollut nähtävillä 25.8 - 26.9.2022.  Rakentamissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2023. Hankkeen kustannusarvio on 2,76 milj. euroa, (alv 0 %, mr-ind. 145, 2020=100).

Rakentamisajankohta ei ole tiedossa.