Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Vt 18 ja vt 16 liittymäjärjestelyt Pelmaan kohdalla, Seinäjoki

Tiehanke Valmistunut Etelä-Pohjanmaa

Valtatie 18 on  kolmea  maakuntaa ja  maakuntakeskusta yhdistävä länsi-itäsuuntainen päätieyhteys. Pelmaan liittymässä  Seinäjoen Ylistarossa valtatie 18 muodostaa selkeän liikenteellisen pääsuunnan ja lisäksi valtatiellä Vaasan ja Seinäjoen välinen liikenne kasvaa prosentuaalisesti eniten koko maassa.

Karttakuva, jossa on esitetty liittymäalueen uudet järjestelyt.

Valtatiellä 18 on Pelmaan liittymässä  epäjatkuvuuskohta, eikä liittymä  pysty nykyisellään palvelemaan kasvavaa  liikennevirtaa  tyydyttävästi. Kääntymiset, pysähtymiset ja odottamiset aiheuttavat liikenteelle yhä enemmän viivästyksiä ja kustannuksia. Suunnitteluosuudella on sattunut useita onnettomuuksia.

Pelmaan liittymän suunnittelualue sijoittuu valtateiden 16 ja 18 nykyisen liittymän eteläpuolelle. 1,2 kilometrin pituinen suunnittelualue valtatiellä 18 alkaa Vaasan suunnasta 400 metriä ennen kaupungin jätevedenpuhdistamoa ja päättyy Seinäjoen suunnassa Kainastonluoman sillan kohdalla. Valtatietä 16 suunnittelualue koskee noin 250 metrin matkalla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on poistaa valtatien 18 epäjatkuvuuskohdasta aiheutuvat ongelmat ja parantaa  voimakkaasti kasvavan liikenteen sujuvuutta Vaasan ja Seinäjoen välillä Ylistaron keskustan kohdalla.

Vuonna 2016 valmistuneessa tiesuunnitelmassa esitetyt keskeiset toimenpiteet ovat:

  • Valtatie 18 Vaasa–Seinäjoki–suunnassa muutetaan Pelmaan liittymänpääsuunnaksi.
  • Valtatien 18 uudelle linjaukselle rakennettava kanavointi käsittää vasemmalle kääntyvien kaistan Vaasan suunnasta sekä rakenteellisesti erotetun oikealle kääntyvien kaistan Seinäjoen suunnasta.
  • Valtatielle 16 rakennetaan liittyvän suunnan vapaa oikea liittymis- ja hidastuskaistoineen.
  • Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan tekemällä uusi linja-autopysäkki Asulan liikealueenkohdalle ja varustamalla kaksi pysäkkiä ajanmukaisella katoksella.
     

Toteuttaminen

Hankkeen toteuttaminen alkaa 2020.