Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Destia Oy

Yksikön päällikö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Valtatien 9 ohituskaistojen parantaminen välillä Patalahti – Lahdenvuori, tiesuunnitelma, Jämsä ja Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 9 ohituskaistojen parantamiseksi Patalahden ja Lahdenvuoren välillä. Suunnittelualueella on neljä olemassa olevaa ohituskaistaa, missä ei ole keskikaidetta ja ohituskaistojen kohdilla on myös suoria yksityistieliittymiä. Tiesuunnitelmassa tutkitaan ohituskaistojen parantamista, mm. ohituskaistoja pidentämällä, katkaisemalla yksityistieliittymät ohituskaistaosuuksilta sekä toteuttamalla yksityistiejärjestelyjä ja parantamalla liittymäjärjestelyjä. Tiesuunnitelmassa tutkitaan myös maanteiden 16593 (Hyrkköläntie) ja 16594 (Pirttipohja) lakkauttamista maantienä ja muuttamista yksityistieksi.

Hankekuvaus

Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle. Valtatie 9 on vilkkaasti liikennöity tie, joka on pääväyläasetuksen mukainen palvelutasoluokan I väylä. Valtatie 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa sekä kuuluu suurten erikoiskuljetusten täydentävään verkkoon. Valtatiellä 9 on merkittävä rooli Keski-Suomen liikennejärjestelmässä. Valtatie 9 palvelee sekä teollisuuden että henkilöliikenteen pitkämatkaista, seudullista ja paikallista liikennettä.

Suunnittelualueen keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (2021) ovat Patalahden ja Juokslahden ohituskaistojen kohdalla 7 282 ajoneuvoa sekä Painaan ja Lahdenvuoren ohituskaistojen kohdalla 8 767 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus on 9,7-10,7 prosenttia (KVLras 777-850). Nopeusrajoitus suunnittelualueella on 80 ja 100 km/h ja talvinopeusrajoitus on 80 km/h.

Ohituskaistat ovat keskikaiteettomia, eikä ohituskaistojen kohdalla ole valaistusta. Ohituskaistat ovat myös lyhyitä (Patalahti 1,5 km, Juokslahti 1,0 km, Painaa 1,6 km ja Lahdenvuori 0,7 km). Suunnittelualueella on paljon yksityisteiden tasoliittymiä. Myös ohituskaistojen kohdalla on suoria yksityisteiden tasoliittymiä, jotka aiheuttavat vaaratilanteita ja onnettomuuksia liityttäessä ja poistuttaessa valtatieltä.

Patalahden ja Juokslahden kohdalla on tapahtunut 11 onnettomuutta (2017-2021), joista 1 on kuolemaan johtanut ja 2 henkilövahinkoon johtanutta. Painaan ja Lahdenvuoren kohdalla on tapahtunut 15 onnettomuutta (2017-2021), joista 1 on kuolemaan johtanut ja 4 henkilövahinkoon johtanutta. Kaikista onnettomuuksista 5 on hirvieläinonnettomuuksia Patalahden ja Juokslahden kohdalla. Painaan ja Lahdenvuoren kohdalla kaikista onnettomuuksista 6 on hirvieläinonnettomuuksia.

Suunnittelun tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa liikenneturvallisuutta sekä myös liikenteen sujuvuutta. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h läpi vuoden.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelmaluonnoksia on esitelty kaikille avoimessa vuorovaikutustilaisuudessa helmikuussa 2024. 

Linkki suunnitelmaluonnoksiin, joita esiteltiin vuorovaikutustilaisuudessa löytyy varsinaisesta kutsusta, joka on julkaistu 2.2.2024 verkkosivuilla osoitteessa: www.vayliensuunnittelu.fi