Yhteystiedot

Väylävirasto

asiantuntija

Erkki Pakarinen

Liikennemääräkartat

Väylävirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat. Karttoja tarjotaan pääasiassa sähköisessä muodossa. Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa / vuorokausi. Koko maata kuvaavilla kartoilla esitetään valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden liikennemäärät.