Hyppää sisältöön

Tienpäällystystöiden digitalisaation kehittäminen

Tie lämpimällä säällä.

Tienpäällystystöiden digitalisaatiota kehitetään yhdessä alan toimijoiden kesken. Tulevien vuosien kehitystyön pohjaksi on valmisteilla kehittämissuunnitelma, jonka luonnosta on käsitelty syksyn 2018 aikana tienpäällystystöitä tekevien urakoitsijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelma tarkentuu vuoden 2019 aikana ja perustuu kokemuksiin, joita saatiin yhdessä alan toimijoiden kanssa vuosina 2017-2018 toteutetuissa kokeiluissa.

Tienpäällystysurakoiden digitalisaatiokokeilut 2017-2018

Osana Liikenneviraston digitalisaation kehittämishanketta toteutettiin vuosina 2017-2018 kokeiluja, joiden tavoitteena oli kehittää tienpäällystystöiden suunnittelu- ja toteutusprosessin tehokkuutta ja parantaa lopputuotteen laatua digitalisaation avulla. Kokeilut toteutettiin yhteistyössä päällystysurakoitsijoiden kanssa ELY-keskusten kilpailuttamien tienpäällystysurakoiden osana.

Pääosin kokeiluissa testattiin tiedontuotantomenetelmiä, joiden avulla tieto valmiin päällysteen laadusta ja suunnitelman mukaisuudesta voitaisiin todeta työn aikana automaattisesti kerättävän mittaustiedon perusteella. Tämä helpottaa merkittävästi raportointia ja parantaa tiedon laatua. Lisäksi testattiin tietopalveluja, joiden tavoitteena on helpottaa suunnitelma- ja toteutuma-aineistojen käsittelyä ja jakamista työn suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheissa.

Yhteenveto vuosien 2017-2018 Tienpäällystysurakoissa tehdyistä digikokeiluista aikajärjestyksessä ja linkit niistä tehtyihin raportteihin:

 • Kokeiltiin monipuolista päällystystyömaan ohjaus- ja seurantajärjestelmää, joka kattaa kaikki työvaiheet; massan valmistuksen, kuljetuksen ja levitystyön seurannan.

  Toteuttaja: Lemminkäinen Infra Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Kokeiltiin uutta päällystystyömaan seurantajärjestelmää ja sen Harja-rajapintaa.

  Toteuttaja: Lemminkäinen Infra Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Kokeiltiin asfalttiaseman tuotantoraportin ja levittimen käyttöliittymän kytkemistä yhteen reaaliaikaisen työn ohjauksen ja raportoinnin helpottamiseksi.

  Toteuttaja: SL Asfaltti Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Testattiin lämpötilojen ja työmäärien reaaliaikaista jatkuvaa mittausta kaasun kulutuksen optimointia sekä työn ja laadun raportointia varten.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Kokeiltiin, saadaanko jyrsinkoneen tuottaman mittaustiedon perusteella työn toteutuma raportoitua ja dokumentoitua IM4-formaatissa, ilman erillisenä työvaiheena toteutettuja tarkemittauksia.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Testattiin jyrän mittaus- ja ohjausjärjestelmää päällystystyön tasalaatuisuuden varmistamiseen ja sen tuottamaa raporttia päällysteen tiivistymisen, jyrän ylityskertojen ja päällysteen lämpötilan raportointiin.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Testattiin uutta päällysteen levitystyön aikana tapahtuvaa automaattista laadun mittausta ja verrattiin sitä toiseen tekniikkaan.

  Toteuttaja: Lemminkäinen Infra Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Kokeiltiin uutta edullisempaa laitteistoa päällysteen levitystyön aikana tapahtuvaan automaattiseen laadun mittaukseen ja raportointiin.

  Toteuttaja: Skanska Industrial Solutions Oy

  Vuosi: 2017

  Raportti

 • Kokeiltiin uutta toimintatapaa ja laitteistoa, jonka avulla parannetaan turvallisuutta ja tehostetaan uraremix-kohteiden ohjelmointi- ja suunnittelutyötä, jaetaan suunnitelmat työryhmille ja raportoidaan tehdyt työt.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2017-2018

  Raportti

 • Testattiin tietopalvelua, jonka avulla tehostetaan päällystystöiden ohjelmointia ja suunnittelua, jaetaan suunnitelmat tarjousvaiheessa sekä kerätään toteutumatiedot toteutusvaiheessa.

  Toteuttaja: Sitowise Oy

  Vuosi: 2017-2018

  Raportti

 • Kokeiltiin uutta järjestelmää tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja raportointiin.

  Toteuttaja: YIT Infra Oy

  Vuosi: 2018

  Raportti

 • Kokeiltiin uutta järjestelmää, jolla mitattiin jyrsintäsyvyyttä, kaltevuutta sekä lämpötiloja.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2018

  Raportti

 • Kokeiltiin järjestelmää, jolla mitattiin automaattisesti jyrsintäsyvyyttä ja - kaltevuutta päällysteen alustan jyrsinnässä.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2018

  Raportti

   

 • Kokeiltiin järjestelmää, jolla mitattiin ja raportoitiin polttoaineen kulutusta asfalttiasemalla, kuljetuskalustosta ja työkoneista. Kulutustietojen perusteella raportoitiin myös CO2-päästöt.

  Toteuttaja: NCC Industry Oy

  Vuosi: 2018

  Lisätietoja

  Raportti

 • Kokeiltiin järjestelmiä, jolla päällysteen tiivistymistä seurataan tiivistystyön aikana.

  Toteuttajat: Ammann/RealMachinery Oy, BOMAG/Asfalttikone ABM Oy,

  Caterpillar/Wihuri Oy,VOLVO, HAMM / Wirtgen Finland Oy

  Vuosi: 2018

  Lisätietoja

  Raportti on valmistunut.