Hyppää sisältöön

Rataverkon talvihoito

Väylävirasto vastaa valtion rataverkon kunnossapidosta myös talvisin. Väylävirasto tilaa talvikunnossapidon urakoitsijoilta. Ratojen talvikunnossapidossa yhteistyö esimerkiksi Väyläviraston, urakoitsijoiden, liikenteenohjauksen ja rautatieliikenteen harjoittajien kanssa on suuressa roolissa.

Mitä rataverkon talvihoito on käytännössä?

Rataverkon talvihoito on pääasiassa taistelua lunta ja jäätä vastaan. Väylävirastolla on käytössä muun muassa seuraavat menetelmät:

  • Lumenpoisto tehdään pääasiassa koneellisesti lumiauroja, -harjoja sekä -linkoja hyödyntäen. Lisäksi joillakin ratapihoilla käytetään lumivaunuja, joihin lumi kerätään ja siirretään lumenläjitysalueille.
  • Keskeisessä roolissa ovat myös lumipartiot, jotka puhdistavat vaihteita harjoilla ja lapioilla.
  • Liikenteen kannalta keskeisimpiin vaihteisiin on asennettu vaihdelämmitykset, jotka sulattavat lunta ja jäätä vaihteista. Lumiharjoja on noin sadassa vaihteessa, ja niitä asennetaan lisää.
  • Rataverkon läheisyydessä olevaa puustoa raivataan. Tämä ennaltaehkäisee puiden kaatumisia radalle.

Miten talveen varaudutaan rataverkolla?

Väylävirasto varautuu rautateillä talveen ennakoiden ja suunnitelmallisesti.

Lumityöt suunnitellaan yhteistyössä liikenteenohjauksen, viraston ja kunnossapitäjän kanssa. Suunnitelmien tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön junaliikenne. Laiturialueiden kunnossapidossa töiden ajoituksessa otetaan huomioon aikataulujen mukainen matkustajaliikenne.

Varautumisessa Ilmatieteen laitoksen sääennusteet ovat tärkeässä roolissa. Mikäli sääennusteet lupaavat erityisen vaativia keliolosuhteita, harvennetaan junaliikennettä yhteisellä päätöksellä eri toimijoiden kesken. Harvennettu liikenne antaa paremmat mahdollisuudet talvikunnossapitoon ja häiriöiden riski pienenee rataverkolla.

Hyvistä suunnitelmista huolimatta myös yllätyksiä voi tulla. Siksi talvikaudellakin toimii kullakin kunnossapitoalueella 24/7 päivystys viankorjauksiin.

Urakoitsijoilla keskeinen rooli talvitöiden onnistumisessa

Suomen rataverkko on jaettu kahteentoista kunnossapitoalueeseen. Laitureiden ja asema-alueiden lumityöt on jaettu kolmeen palvelutasoluokkaan ja raidealueiden lumityöt kahteen palvelutasoluokkaan kaikilla kunnossapitoalueilla.

Käytännön kunnossapidosta vastaavat kilpailutuksella valitut urakoitsijat. Urakoitsija toteuttaa kunnossapidon sovitun palvelutason mukaisesti itse valitsemin keinoin ja resurssein.

Lumen auraus tasoristeyksessä

Asianmukaisesti tehty lumen auraus tasoristeyksessä parantaa liikenneturvallisuutta. Lumivallit on siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteiden laitteiden toiminnalle eivätkä muodosta näkemäestettä.

Suomessa on noin 2 600 tasoristeystä, joista yli puolet (noin 1 700 kpl) sijaitsee yksityisteiden varsilla. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat, joilla onkin iso rooli tasoristeysturvallisuudessa.

Ohje-esite lumen aurauksesta tasoristeyksissä (PDF)