Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jyri Mustonen

  • 029 534 3068

RYP uutiskirjeet

Lue Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeista kertovat uutiskirjeet täältä

Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet

Tiehanke Ratahanke Käynnissä Kymenlaakso Etelä-Karjala Kainuu Lappi

Väylävirasto koordinoi kuutta Euroopan unionin ja Suomen rahoittamaa hanketta, joissa kehitetään  Raja-Joosepin, Vartiuksen, Parikkalan, Imatran, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Työt toteutetaan vuosina 2019–2022.

 

Suomen ja EU:n liput liehuvat Vartiuksen uudistetulla rajanylityspaikalla

Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet

Väylävirasto koordinoi  Euroopan unionin ja Suomen valtion rahoittamaa kuutta CBC-hanketta, joissa kehitetään rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Hankkeiden kesto on 36 kuukautta rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, ja ne toteutetaan vuosien 2019-2022 aikana.

Kolarctic CBC, Karelia CBC ja Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC ovat rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia, joilla lisätään ohjelma-alueiden vetovoimaisuutta ja kehitetään hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla. Ohjelmia rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.Väylävirasto koordinoi hankkeisiin sitoutuneiden partnerien ryhmää, jossa ovat mukana Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset, ITMF Oy ja Finrail Oy ja venäläinen Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämislaitos.  Hankkeet ovat osa Euroopan naapuruusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) -ohjelmakokonaisuutta.
 

Kehitettävät rajanylityspaikat budjetteineen ja aikatauluineen Suomen kartalla

Osa Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa

Euroopan unionilla on yhteensä 15 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista seitsemän toteutetaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan kolmea The European Neighbourhood Instrument for Cross-Border Co-operation (ENI CBC)  -ohjelmaa:
 

ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet ovat

  • Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla
  • Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta)
  • Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen

sekä ihmisten välisten suorien yhteyksien ja yhteistoimintamallien parantaminen (people-to-people -yhteistyö).