Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

hankintajohtaja

Pekka Petäjäniemi

  • 029 534 3586

Väylävirasto

projektipäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Syrjäsalmen ratasillan rakentaminen

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Karjala

Urakassa rakennetaan uusi Syrjäsalmen ratasilta sekä siihen liittyvät uudet ratalinjat ja raiteistomuutokset. Rakentamistöiden jälkeen vanha Syrjäsalmen ratasilta puretaan pois.
 

Syrjäsalmen ratasilta.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Rakentaminen 1/2023–12/2024
Yhteistyökumppanit
Urakoitsija Kreate Oy
Kustannukset
13 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Urakassa rakennetaan uusi Syrjäsalmen ratasilta sekä siihen liittyvät uudet ratalinjat ja raiteistomuutokset. 

Nykytila

Syrjäsalmen ratasilta sijaitsee Kiteellä Parikkala–Joensuu-rataosalla. Nykyinen ratasilta on rakennettu vuonna 1967 rataosuuden valmistumisen yhteydessä. Silta ylittää Syrjäsalmen, joka yhdistää Hiekanpäänselkä ja Pajarinselkä -nimiset järvet. 

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ratasilta. Uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan viereen.

Ajankohtaista hankkeessa