Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Väylävirasto

osastonjohtaja

Mauri Mäkiaho

  • 0295343541

Syrjäsalmen ratasilta

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Karjala

Hankkeessa uusitaan Syrjäsalmen ratasilta sekä toteutetaan siihen liittyvät uudet ratalinjat ja raiteistomuutokset. Rakentamistöiden jälkeen vanha ratasilta puretaan pois.
 

Syrjäsalmen ratasilta.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2023–2026 (alustava aikataulu)
Kustannukset
13 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Elinkaarensa loppupäässä olevan vanhan ratasillan korvaaminen uudella sillalla.

Nykytila

Kiteellä sijaitsevan Syrjäsalmen sillan yli kulkee Joensuun ja Imatran välinen vilkas rataosuus. Vanha ratasiltaa on rakennettu vuonna 1967 rataosuuden valmistumisen yhteydessä ja se on elinkaarensa loppuvaiheessa. Silta ylittää Syrjäsalmen, joka yhdistää Hiekanpäänselkä ja Pajarinselkä -järvet. 

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ratasilta. Uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan viereen.

Hankkeen eteneminen

Tammikuussa 2023 käynnistettiin uuden sillan rakentamistyöt vanhan sillan viereen. Rakennustöiden yhteydessä vanhassa sillassa havaittiin liikettä ja sillalle asetettiin nopeusrajoitus. Turvallisuuden varmistamiseksi uuden sillan rakennustyöt keskeytettiin tarkemman selvityksen ajaksi.

Kesän 2023 aikana Syrjäsalmen sillalla tehtiin koepaalutuksia ja lisää maaperätutkimuksia. Näiden perusteella syyskuussa 2023 päätettiin, että uusi silta toteutetaan 45 metrin päähän vanhasta sillasta, jotta rakentaminen ei aiheuta liikettä vanhaan siltaan.

Rakentamispaikan vaihtuminen vaatii uuden ratasuunnitelman vesilupineen. Ratasuunnittelu ja maaperätutkimusten jatkaminen on parhaillaan käynnissä. Ratasuunnittelu ja uuden vesiluvan hakeminen vie arviolta muutaman vuoden.