Puuttuvat merimerkit

Ilmoita puuttuvasta merimerkistä:

puh. 0800-181818 tai palaute- ja vikailmoitussovelluksella

Ammattimerenkulku

Väylävirasto tilaa meriliikenteen ohjausta kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle sekä vastaa talvimerenkulun koordinoinnista, kehittämisestä ja avustamisesta.

Laiva kulkee merellä.