Hyppää sisältöön

Anna palautetta vesiväylistä

Ilmoita puuttuvasta merimerkistä tai viallisista turvalaitteista:

puh. 0800-181818 tai vesiväylien palautekanavalle

Muiden väylämuotojen palautteet

Ammattimerenkulku

Väylävirasto tilaa meriliikenteen ohjausta kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle sekä vastaa talvimerenkulun koordinoinnista, kehittämisestä ja avustamisesta.

The sea is dredged in front of the Vuosaari port.

The Finnish Transport Infrastructure Agency commissions maritime traffic management for merchant shipping and other water transport. It is also responsible for co-ordinating, developing, and assisting in sea travel during the winter.