Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, maanteiden kunnossapito

Jarkko Pirinen

Katso myös

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk): ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
Palauteväylä (palaute verkossa)

Teiden sekä kävelyn ja pyöräilyn väylien talvihoito

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Teiden talvihoidossa lumi aurataan yleensä ensin ja liukkaus torjuntaan sen jälkeen. Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä viimeistään neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulee aurata kuudessa tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2-3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten. Alempiluokkaisilla teillä liukkaus pyritään torjumaan 6-8 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi lievää liukkautta esiintyä pidempään. 

Kun uusien talvihoitolinjausten mukaiset laatuvaatimukset tulevat voimaan kilpailutetuissa urakoissa syksystä 2019 lähtien, liukkauden torjunnan toimenpiteitä aikaistetaan siten, että alempiluokkaisilla teillä toimenpiteet tehdään viimeistään 5-7 tunnin kuluessa. Keskivilkkailla teillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset kiristyvät ja liukkaudentorjunnassa on lähivuosina sama laatuvaatimus voimassa läpi talven.

Lue lisää liukkauden torjunnasta

Katso ajantasainen talvikunnossapidon tilanne Liikennetilanne-sivustolta

Usein kysytyt kysymykset talvihoidosta

Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Talvihoitoluokat

Väylän merkitys, liikennemäärä ja -koostumus määrittelevät teiden hoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri hoitoluokkiin. Talvihoitoluokkia korotettiin tai talvihoidon tasoa nostettiin 1.1.2019 alkaen yli 11 000 tiekilometrillä.
 

Tieverkon jako eri talvihoitoluokkiin

Kaavio talvihoitoluokista.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Kartta toimii parhaiten, kun sen avaa omalle sivulleen: Näytä suurempi kartta (Suomen Väylät).
Alla oleva karttaupotus ei näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä.

Hoitoluokka Ise

(1 591 km: 2 % tiepituudesta, 31 % liikenteestä, 28 % raskaasta liikenteestä) 

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan ennakoivasti. Tie pyritään pitämään koko ajan laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa. Toimenpideaika lumenpoistoon on pari tuntia. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Hoitolenkit Ise hoitoluokan teillä ovat lyhyitä, jotta vilkkaat tiet saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. 
 

Hoitoluokka Is

(7 838 km: 10 % tiepituudesta, 37 % liikenteestä, 43 % raskaasta liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään pian lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan pääosin ennakoivasti. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Toimenpideaika lumenpoistoon ja liukkaudentorjuntaan on pari tuntia. Hoitolenkit ovat Is hoitoluokan teillä melko lyhyitä, jotta hoitolenkin pystyy kiertämään toimenpideajassa. 
 

Hoitoluokka I

(67 km: 0,09 % tiepituudesta, 0 % liikenteestä, 0 % raskaasta liikenteestä)

Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla.

Hoitoluokka poistuu käytöstä lähivuosina hoitourakoiden kilpailutuksen yhteydessä. I-hoitoluokka siirtyy tyypillisesti Is tai Ib-luokkaan. 

Hoitoluokka Ib

(11 209 km: 14 % tiepituudesta, 16 % liikenteestä, 16 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä pääosin paljas, mutta pakkaskelien aikaan ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä matalia kapeita polannekaistoja. Polanteet pyritään pitämään ohuena nopealla lumen ja polanteen poistolla. Liukkauden torjunta tehdään pääosin suolalla. Liukkautta pyritään torjumaan ennakoivasti. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Pakkasliukkautta torjutaan tarpeen mukaan hiekalla. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaa on muutama tunti.
Urakoiden kilpailutuksen myötä siirrytään käyttämään toimintatapaa, jossa kokonaan polanteisia teitä ei juurikaan esiinny. 

Talvihoitoluokka Ic 

(4 460 km: 6 % tiepituudesta, 5 % liikenteestä, 4 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä osittain polannepintainen ja joskus kokonaan polannepintainen. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Päällysteen kunto ja reunapainumat vaikuttavat aurausjäljen tasaisuuteen. Liukkauden torjunta tehdään pääosin piste- ja linjahiekoituksella sekä polanteen karhennuksella. Talvikelillä tie ei ole täysin pitävä, mikä on syytä huomioida ajokäyttäytymisessä. Mustan jään tilanteita torjutaan myös suolaamalla. Etenkin syksyisin ennen varsinaisia talvikelejä ja keväisin yöpakkasten aikaan liukkautta torjutaan suolaamalla. Suolausta voidaan käyttää liukkauden torjunnassa myös muulloin, jos olosuhteet ovat otolliset. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaan on muutama tunti. Lumisateen voimakkuus vaikuttaa aurauksen aloittamisajankohtaan.

Hoitoluokka II 

(15 601 km: 20 % tiepituudesta, 7 % liikenteestä, 5 % raskaasta liikenteestä)

Tien pinta on pääosin polannepintainen, ja polanne voi olla osittain urautunut. Lunta voi sataa useampi sentti, ennen kuin toimenpiteet käynnistyvät. Uusimmissa urakoissa klo 02-20 välisenä aikana toimenpiteet aloitetaan vähän aikaisemmin. Teiden pintoja karhennetaan sekä risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan säännöllisesti. Kaikkein ongelmallisimmilla keleillä myös tiet hiekoitetaan kokonaan. Hiekoitustarve varmistetaan keliolosuhteiden mukaan. Tieverkon auraus- ja liukkaudentorjuntareitit ovat pitkiä, jolloin niiden läpiajamiseen kuluu useampi tunti.

Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III 

(37 219 km: 48 % tiepituudesta, 4 % liikenteestä, 3 % raskaasta liikenteestä)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääosin sama kuin hoitoluokan II teillä, mutta auraus voi kestää tuntia ja liukkaudentorjunta kaksi tuntia pidempään. Lunta sallitaan myös vähän enemmän kuin hoitoluokassa II. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Hoitoluokka K1

(3 244 km: 53 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi tehdään kahdessa tunnissa. Liukkautta torjutaan jalankulku- ja pyöräilyväylillä hiekoittamalla tai karhentamalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä saa olla muutama senttimetriä irtolunta ennen hoitotoimenpiteiden käynnistymistä ja väylien pitää olla aurattuina kolmessa tunnissa siitä, kun toimenpiteet on käynnistetty. Yöaikaan klo 22-06 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka K2

(2 742 km: 45 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Laatu on pääosin sama kuin K1-luokan väylillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää tunnin pidempään. Yöaikaan klo 22-07 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka L

(157 km: 3 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräteiden reittimäiset laatukäytävät sijaitsevat isoimmilla kaupunkiseuduilla. Laatukäytävien vaatimukset määritellään tapauskohtaisesti yhtenäiseksi laatukäytävällä olevien kuntien pyörätieverkon kanssa ja vaatimukset ovat joiltain osin korkeampia kuin hoitoluokassa K1. Laatukäytävän liukkautta voidaan torjua esim. harjasuolaamalla tai toimenpideajat voivat olla lyhyempiä tai keväällä hiekoitushiekka voidaan poistaa laatukäytäviltä aikaisemmin pyöräilyn edistämiseksi. Laatukäytävillä voi olla myös yöaikaisia laatuvaatimuksia. 

Lumimyräköiden aikana laatuvaatimukset eivät ole voimassa

Hoitourakat mitoitetaan normaalien kelien mukaan ja talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on hyvin vaikea vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Myös runsaiden lumisateiden (10 cm 4 tunnin aikana) tai alijäähtyneen vesisateen aikana tiet ehtivät alittaa laatuvaatimukset nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen uudelleen. Tällaisissa tilanteissa hoitoluokkien mukaiset laatuvaatimukset eivät ole voimassa. Urakoitsija tekee työstä tällöin koko kalustolla jatkuvasti. Tiet hoidetaan kuntoon olosuhteiden palauduttua normaaliksi. 

Liittymien näkemien puhdistaminen

Liittymien turvalliseen käyttöön tarvitaan myös hyviä näkemiä. Liittymien lähellä näkemien lumivallit madalletaan ja muut liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää rajoittavat esteet poistetaan mahdollisimman pian. Liittymien näkemiä pidetään jatkuvasti kunnossa. 
Liittymien näkemien ylläpitäminen ei kuulu ainoastaan maanteiden hoitourakoitsijalle, vaan maantiehen liittyvistä liittymistä vastaa sen omistaja, joka voi olla valtion lisäksi kunta, yksityistiekunta tai kiinteistön omistaja.  

Lue lisää lumivalleista

Mihin hoitoluokkaan käyttämäni tie kuuluu?

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk): ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
Palauteväylä (palaute verkossa)