Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, maanteiden kunnossapito

Jarkko Pirinen

Katso myös

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk): ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
Palauteväylä (palaute verkossa)

Maanteiden talvihoito

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana varmistetaan ja tiet hoidetaan.

Talviolosuhteet

Lumen auraus

Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä yöaikaa lukuun ottamatta alle neljässä tunnissa. Vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulee aurata viidessä tunnissa.

Liukkauden torjunta

Sääpalvelun avulla voidaan ennakoida tienpinnan jäätyminen. Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla, muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2-3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä turvataan riittävä pito erityisesti aamuliikennettä varten.

Myös vähäliikenteisemmillä teillä liukkautta torjutaan pääosin ennakoiden pistehiekoituksilla ja pintoja karhentamalla. Linjahiekoitukset tehdään 5-7 tunnin kuluessa liukkauden syntymisestä, mutta vaikeimmissa sääolosuhteissa voi liukkautta esiintyä pidempään.

Lue lisää liukkauden torjunnasta

Katso ajantasainen talvikunnossapidon tilanne Liikennetilanne-sivustolta

Usein kysytyt kysymykset talvihoidosta

Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Talvihoitoluokat

Tien merkitys, liikennemäärä ja -koostumus vaikuttavat talvihoidon palvelutasoon, jonka määrittämisessä käytetään talvihoitoluokitusta. Erityisesti pääteillä sama talvihoitoluokka on yleensä voimassa pitkällä matkalla ja talvihoitoluokkien muutoskohtia on vähän.

Tieverkon jako eri talvihoitoluokkiin

Kaavio talvihoitoluokista.

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Kartta toimii parhaiten, kun sen avaa omalle sivulleen: Näytä suurempi kartta (Suomen Väylät).
Alla oleva karttaupotus ei näy, jos et ole hyväksynyt evästeitä.

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.

Hoitoluokka Ise

(1 591 km: 2 % tiepituudesta, 31 % liikenteestä, 28 % raskaasta liikenteestä) 

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään melko pian lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan ennakoivasti. Toimenpideaika lumenpoistoon on 2,5 tuntia. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Hoitolenkit Ise hoitoluokan teillä ovat lyhyitä, jotta vilkkaat tiet saadaan hoidettua nopeasti laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. 
 

Hoitoluokka Is

(7 905 km: 10 % tiepituudesta, 37 % liikenteestä, 43 % raskaasta liikenteestä)

Tie on pääosin paljas. Lumenpoistoon ryhdytään pian lumisateen alettua. Liukkautta torjutaan pääosin ennakoivasti. Sään muutostilanteissa voi esiintyä lievää liukkautta. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Toimenpideaika lumenpoistoon on 2,5 tuntia ja liukkaudentorjuntaan pari tuntia. Hoitolenkit ovat Is hoitoluokan teillä melko lyhyitä, jotta hoitolenkin pystyy kiertämään toimenpideajassa. 
 

Hoitoluokka Ib

(11 209 km: 14 % tiepituudesta, 16 % liikenteestä, 16 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä pääosin paljas, mutta pakkaskelien aikaan ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä matalia kapeita polannekaistoja. Polanteet pyritään pitämään ohuena nopealla lumen ja polanteen poistolla. Liukkauden torjunta tehdään pääosin suolalla. Liukkautta pyritään torjumaan ennakoivasti. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Pakkasliukkautta torjutaan tarpeen mukaan hiekalla. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaa on muutama tunti.

Talvihoitoluokka Ic 

(4 460 km: 6 % tiepituudesta, 5 % liikenteestä, 4 % raskaasta liikenteestä)

Tie on yleensä osittain polannepintainen ja joskus kokonaan polannepintainen. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Päällysteen kunto ja reunapainumat vaikuttavat aurausjäljen tasaisuuteen. Liukkauden torjunta tehdään pääosin piste- ja linjahiekoituksella sekä polanteen karhennuksella. Talvikelillä tie ei ole täysin pitävä, mikä on syytä huomioida ajokäyttäytymisessä. Mustan jään tilanteita torjutaan myös suolaamalla. Etenkin syksyisin ennen varsinaisia talvikelejä ja keväisin yöpakkasten aikaan liukkautta torjutaan suolaamalla. Suolausta voidaan käyttää liukkauden torjunnassa myös muulloin, jos olosuhteet ovat otolliset. Toimenpideaika lumen poistoon ja liukkauden torjuntaan on muutama tunti. Lumisateen voimakkuus vaikuttaa aurauksen aloittamisajankohtaan.

Hoitoluokka II 

(15 601 km: 20 % tiepituudesta, 7 % liikenteestä, 5 % raskaasta liikenteestä)

Tien pinta on pääosin polannepintainen, ja polanne voi olla osittain urautunut. Lunta voi kertyä useita senttejä, ennen kuin toimenpiteet käynnistyvät. Klo 02-20 välisenä aikana toimenpiteet aloitetaan vähän aikaisemmin. Teiden pintoja karhennetaan sekä risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan säännöllisesti. Kaikkein ongelmallisimmilla keleillä myös tiet hiekoitetaan kokonaan. Hiekoitustarve varmistetaan keliolosuhteiden mukaan. Tieverkon auraus- ja liukkaudentorjuntareitit ovat pitkiä, jolloin niiden hoitamiseen kuluu useita tunteja.

Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.

Hoitoluokka III 

(37 219 km: 48 % tiepituudesta, 4 % liikenteestä, 3 % raskaasta liikenteestä)

Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääosin sama kuin hoitoluokan II teillä, mutta auraus voi kestää tuntia ja liukkaudentorjunta kaksi tuntia pidempään. Lunta sallitaan myös vähän enemmän kuin hoitoluokassa II. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Hoitoluokka K1

(3 244 km: 53 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Toimenpiteet liukkauden torjumiseksi tehdään kahdessa tunnissa. Liukkautta torjutaan jalankulku- ja pyöräilyväylillä hiekoittamalla tai karhentamalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä saa olla muutama senttimetriä irtolunta ennen hoitotoimenpiteiden käynnistymistä ja väylien pitää olla aurattuina kolmessa tunnissa siitä, kun toimenpiteet on käynnistetty. Yöaikaan klo 22-06 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka K2

(2 742 km: 45 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat talvikelin aikana pääosin polanteisia. Laatu on pääosin sama kuin K1-luokan väylillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää tunnin pidempään. Yöaikaan klo 22-07 laatu voi olla alempi, mutta väylän pinnan on oltava silti turvallinen liikkua.

Hoitoluokka L

(157 km: 3 % kävely- ja pyöräilyväylien pituudesta)

Jalankulku- ja pyöräteiden reittimäiset laatukäytävät sijaitsevat isoilla kaupunkiseuduilla. Laatukäytävien vaatimukset määritellään tapauskohtaisesti yhtenäiseksi laatukäytävällä olevien kuntien pyörätieverkon kanssa ja vaatimukset ovat joiltain osin korkeampia kuin hoitoluokassa K1. Laatukäytävän liukkautta voidaan torjua esim. harjasuolaamalla tai toimenpideajat voivat olla lyhyempiä tai keväällä hiekoitushiekka voidaan poistaa laatukäytäviltä aikaisemmin pyöräilyn edistämiseksi. Laatukäytävillä voi olla myös yöaikaisia laatuvaatimuksia. 

Haastavat keliolosuhteet

Talvisin on useimmiten ainakin muutama hyvin haastava kelitilanne, jolloin hoitourakoihin mitoitetulla kalustolla ei päästä normaalien talvikelien mukaiseen laatuun. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi poikkeuksellisen runsaat lumisateet, voimakkaat kinostumistilanteet sekä alijäähtyneet vesisateet. Tällöin teiden kuntoon saanti kestää todennäköisesti hieman pidempään kuin helpommissa sääolosuhteissa.

Liittymien näkemien puhdistaminen

Liittymien turvalliseen käyttöön tarvitaan myös hyviä näkemiä. Liittymien lähellä näkemien lumivallit madalletaan ja muut liikenteelle välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää rajoittavat esteet poistetaan mahdollisimman pian. Liittymien näkemiä pidetään jatkuvasti kunnossa. 
Liittymien näkemien ylläpitäminen ei kuulu ainoastaan maanteiden hoitourakoitsijalle, vaan maantiehen liittyvistä liittymistä vastaa sen omistaja, joka voi olla valtion lisäksi kunta, yksityistiekunta tai kiinteistön omistaja. Lisäksi suojateiden edustoilla lumivallit pidetään matalampina kuin teiden linjaosuuksilla.

Lue lisää lumivalleista

Mihin hoitoluokkaan käyttämäni tie kuuluu?

Maanteiden talvihoitoluokat kartalla

Hoidon palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020600 Neuvonta ja palautteet (arkisin klo 9-16)
0200 2100 Tienkäyttäjän linja (24h/vrk): ilmoitukset teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista
Palauteväylä (palaute verkossa)