Hyppää sisältöön
Kysymyksiä ja vastauksia
 • Hankekokonaisuuden suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. 

  Lisäksi hankkeen alueella lisätään liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maantietä 180 ja sen liittymäjärjestelyjä ottaen huomioon niin autoilijat kuin jalankulkijat ja pyöräilijät. Hankkeeseen sisältyy muun muassa kahden kevyen liikenteen alikulun – Valoniemen ja Ekbackin alikulkukäytävät – ja Kalakoulun risteyssillan rakentaminen. Lisäksi hankkeessa rakennetaan asumisviihtyisyyttä lisäävää melusuojausta.

 • Maantie 180, Saaristotie, on ainoa maantieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon, joten Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Kummatkin sillat ovat tulossa käyttöikänsä päähän.

  Kirjalansalmen silta on huonossa kunnossa ja kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden sillan rakentaminen. Lisäksi vanhan sillan korjaaminen aiheuttaisi pitkäaikaisia liikennehaittoja. Vanha silta on tulossa käyttöikänsä päähän noin vuonna 2025. Sillalle on jo nyt asetettu nopeus- ja muita rajoituksia, jotta liikennöinti voidaan turvata siihen saakka, kunnes silta saadaan uusittua.

  Hessundinsalmen sillan toinen kaari on rakennettu 1937 ja toinen on valmistunut v. 1967, jolloin sillan kansi ja kaaren päällä olevat tuet on uusittu. Sillan kantavuus ei mahdollista HCT-kuljetuksia* ja mikäli siltaa ei uusita samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan kanssa, Saaristotielle ei voida sallia raskaiden HCT-rekkojen kulkua Kirjalansalmen siltahankkeenkaan valmistuttua. Näin ollen siltojen uusiminen samassa hankkeessa on nähty parhaaksi ratkaisuksi ainoan maantieyhteyden turvaamiseksi entistä parempana Turunmaan saaristoon ja Paraisille.

  *Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi sallittua pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Lähde: Traficom

 • Hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä asumisviihtyisyyttä.

 • Hankkeesta hyötyvät Paraisten ja Turunmaan saariston asukkaat ja kesäasukkaat, Paraisten kaupunki sekä sikäläiset teollisuus- ja muut yritykset. Saaristotie palvelee myös matkailua, joten myös matkailijat – liikkuivatpa he sitten autolla, pyöräillen tai jalan – hyötyvät uusittavista silloista ja muista maantien 180 parannuksista.

 • Myös Hessundinsalmen silta on tulossa käyttöikänsä päähän. Sillan kantavuus ei mahdollista teollisuuden HCT-kuljetuksia. Mikäli siltaa ei uusita samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan kanssa, Saaristotielle ei voida sallia raskaiden HCT-rekkojen kulkua Kirjalansalmen siltahankkeenkaan valmistuttua. Näin ollen siltojen uusiminen samassa hankkeessa on nähty parhaaksi ratkaisuksi ainoan maantieyhteyden turvaamiseksi entistä parempana Turunmaan saaristoon ja Paraisille.

 • Allianssiurakka on keskeisten toimijoiden väliseen, yhteiseen sopimukseen perustuva rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat kehityksestä, suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä, yhteisellä organisaatiolla. Mallissa toimijat jakavat toteutukseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä sekä pyrkivät mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön ja avoimeen tiedonkulkuun.

  Väyläviraston kokemuksen mukaan allianssimalli toimii hyvin teknisesti haastavien hankkeiden toteutuksessa. Malliin liittyvä tiivis yhteistyö eri osapuolten kesken mahdollistaa työn saumattoman etenemisen, innovatiiviset ratkaisut sekä kustannussäästöt.

 • Kerromme liikennejärjestelyistä tarkemmin, kun hankkeen suunnitteluvaihe on edennyt niin, että tulevia liikennejärjestelyjä osataan arvioida pitävästi. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää maantieyhteys myös rakentamisen aikana.  

 • Hankkeesta vastaa Väylävirasto ja sen kokonaiskustannukset ovat 128 miljoonaa euroa.