Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Mt 577 parantaminen Nilsiäntien liittymässä, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Tie- ja rakentamissuunnitelma maantien 577 parantamiseksi Nilsiäntien ja Juankoskentien (mt 569) liittymässä.

Hankekuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen maantien 577 parantamiseksi Nilsiäntien ja Juankoskentien (mt 569) liittymässä. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Afry Oy.

Hankkeessa nykyinen nelihaaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Suunnittelutyön tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. 

Suunnitelmatilanne

Keväällä 2023 valmistuneessa Kuopion pienet toimenpideselvitykset ja liikenneturvallisuuskohteet -raportissa on tutkittu kiertoliittymän sijoittumista liikennealueella.

Kesän 2023 aikana suoritetaan alueella maastomittauksia ja pohjatutkimuksia sekä aloitetaan suunnittelu. Hankkeesta pidetään yleisötilaisuus ennen tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2023, jonka jälkeen laaditaan rakentamissuunnitelma. 

Toteutus

Hanke on yhteishanke Kuopion kaupungin kanssa. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on mahdollista toteuttaa vuonna 2024.