Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Mt 577 parantaminen Nilsiäntien liittymässä, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Tie- ja rakentamissuunnitelma maantien 577 parantamiseksi Nilsiäntien ja Juankoskentien (mt 569) liittymässä.

Hankekuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen maantien 577 parantamiseksi Nilsiäntien ja Juankoskentien (mt 569) liittymässä. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Afry Oy.

Hankkeessa nykyinen nelihaaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Suunnittelutyön tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta. 

Suunnitelmatilanne

Keväällä 2023 valmistuneessa Kuopion pienet toimenpideselvitykset ja liikenneturvallisuuskohteet -raportissa on tutkittu kiertoliittymän sijoittumista liikennealueella.

Kesän 2023 aikana suoritettiin alueella maastomittauksia ja pohjatutkimuksia sekä aloitettiin suunnittelu. Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus lokakuussa. Tiesuunnitelma valmistui tammikuussa 2024 ja pidettiin yleisesti nähtävillä tammi-helmikuussa. Traficom on antanut suunnitelmasta hyväksymispäätöksen huhtikuussa. Alueella tullaan tekemään Maanmittauslaitoksen toimesta nykyisen tie- ja haltuunottoalueen merkitsemistä maastoon kevään aikana.

Toteutus

Hanke on yhteishanke Kuopion kaupungin kanssa. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on mahdollista toteuttaa vuonna 2024.