Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektijohtaja

Tommi Rosenvall

  • 0295 34 3830

Väylävirasto

projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 0295 34 3361

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Valmistunut Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. Akselipainon nosto parantaa tavaraliikenteen tehokkuutta.

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu oli Suomen suurin infrahanke, joka toteutettiin aikataulussa, budjetissa, turvallisesti ja yhteistyössä.

335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä rataosista. Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä ja se on osa Euroopan laajuista rautatieverkkoa (TEN). Seinäjoki-Oulu-hanke oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja kannattava.

Parannettu ratayhteys luo uusia mahdollisuuksia Seinäjoen ja Oulun välisen alueen maankäytölle sekä elinkeinotoiminnalle. Lyhentyneet matka-ajat tuovat seudulliset ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan. Tämä hyödyttää koko Pohjanmaata, mutta erityisesti asemapaikkakuntia.

Ratahanke Seinäjoki-Oulu käynnistyi vuonna 2007 ja valmistui vuonna 2017. Pohjanmaan ratahankkeen budjetti oli 880 M€. Hanke oli valmistuessaan Suomen suurin infra-alan hanke, joka toteutettiin aikataulussa, budjetissa, turvallisesti ja yhteistyössä.

Sisältö

Hankkeessa on korjattu vanhaa ja rakennettu uutta. Raidetta perusparannettiin 335 kilometriä, joista 105 kilometriä uutta kaksoisraideosuutta. Liikennepaikkamuutoksia tehtiin 29 kohteessa. Kaikki hankkeen aikana parannetut henkilöliikenneasemat ovat esteettömiä. Uusia liikennepaikkoja rakennettiin kolme, jotka ovat Riijärvi, Tikkaperä ja Ahonpää. Kempeleelle ja Härmään avattiin uusi henkilöliikennepaikka. 

Seinäjoen ja Oulun väliltä poistettiin kaikki tasoristeykset, joita oli 105. Poistuneiden tasoristeyksien tilalle on rakennettu turvallisempia ali- ja ylikulkusiltoja. Kaksoisraide rakennettiin välille Etelä-Seinäjoki–Lapua sekä Kokkola–Ylivieska. Hankkeessa uusittiin 15 teräksistä vesistösiltaa teräsbetonisilloiksi. Radan turvalaite- ja sähköratajärjestelmään tehtiin parannuksia koko osuudella. 

Suomen kartta, jossa hanke merkittynä ja lähempi karttakuva hankkeesta.

Hankkeen hyödyt

  • liikenneturvallisuus on parantunut tasoristeyksien poiston jälkeen 
  • laiturialueen käytettävyys ja viihtyvyys henkilöliikennepaikoilla on parantunut
  • nopeammat junayhteydet henkilöliikenteen nopeuden noustua 200 kilometriin tunnissa
  • liikenne on sujuvampaa uusien liikennepaikkojen rakentamisen myötä
  • raideliikenteen kapasiteetti on kasvanut merkittävästi kaksoisraideosuuksien rakentamisen jälkeen
  • tavaraliikenne on kustannustehokkaampaa nopeuden noustessa 100 kilometriin tunnissa
  • ympäristöteko hiilidioksidipäästöjen vähentyessä 15 000–30 000 tonnilla vuodessa

 

 

Ajankohtaista hankkeessa