Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Jyväskylän kaupunki

Rakennuttajainsinööri

Tapio Koikkalainen

  • 014 266 7594

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Mt 630 (Puuppolantie) ja mt 16707 (Autiokankaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, tiesuunnitelma, Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Hankkeessa suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä: 0,7 km maantielle 630 (Puuppolantie) välille Mehtolantie-Autiokankaantie sekä 2,8 km maantielle 16707 ( Autiokankaantie) välille Puuppolantie -Tervaruukinkatu. Jalankulku- ja pyöräilyväylä erotetaan maantiestä kapealla välikaistalla. Väylä ylittää Autiojoen omalla sillalla sekä alittaa Kirri – Tikkakoski STk-hankkeessa rakennettavan uuden seututien 630 alikulkukäytävää pitkin. Asemakaava-alueella ratkaisu vaatii kaavamuutoksen ja se hyväksytään katusuunnitelmana.

Suunniteltavat jalankulku- ja pyöräilyväyläosuudet yhdistyvät molemmista päistään olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin, joten hankkeen toteutuessa syntyy yhtäjaksoinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Jyväskylästä Tikkakosken taajamaan asti.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen Ely-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ja suunnittelukonsulttina toimii Destia Oy.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.1.2020.

Tiesuunnitelma on valmis. Se on ollut nähtävillä 12.5.2020-10.6.2020 välisen ajan. Tänä aikana suunnitelmasta pystyi jättämään muistutuksia. Suunnitelma lähetetään hyväksymiskäsittelyyn Väylävirastoon ja Traficomille. 

Tiesuunnitelman laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toteutus
 

Hankkeelle ei ole osoitettu investointirahoitusta, joten toteutuksen aikataulusta ei ole tietoa.