Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Ville Kukkola

  • 0295 029 013

Kantatien 62 parantaminen Käyhkään kanavan kohdalla, Ruokolahti

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Suunnitelmaan sisältyy Kantatien 62 parantaminen Käyhkään kanavan kohdalla ja uuden sillan suunnittelu. Muutos koskee noin 1,5 kilometrin pituista osaa Käyhkään kanavan kohdalla. Tavoitteena on parantaa kantatien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta muuttamalla tien linjausta ja suunnittelemalla uusi silta. Tielinjauksen muuttamisella mahdollistetaan myös sillan alikulkukorkeuden nostaminen. Lisäksi suunnitelmassa järjestellään yksityisteiden liittymiä. Rakentamisen aikataulusta ei ole vielä tarkempaa arviota, nykyisen sillan huonohko kunto aiheuttaa kuitenkin paineita hankkeen käynnistämiselle.

Logo CBC 2014-2020 Kaakkois-Suomi - Venäjä