Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

projektipäällikkö

Matti Ruoti

  • 0295029043

Tapavainola-Ylämaa maantien 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari-Pulsa

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman maantien 3864 (Ylämaantie) parantamiseksi välillä Sipari - Pulsa, Lappeenrannan kaupungin alueella. Suunnitelma kohdistuu tiejakson Sipari - Pulsa noin 9 kilometriä pitkälle soratieosuudelle, sen nykyiseen tiekäytävään.

Syksyinen tiekuva.

Laadituissa suunnitelmissa on määritelty tieosan yksityiskohtaiset parantamistarpeet ja -kohteet hankkeen toteutusta varten. Tieosan liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta parannetaan huomioimalla tien käyttäjien sekä alueen raskaan liikenteen ja maa- ja metsätalouden tarpeet. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut tiesuunnitelmasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymisesityksen pohjalta hyväksymispäätöksen 23.6.2020.

Hankerahoitustilanne

Vuosina 2017, 2018 ja 2019 myönnetyt valtion lisätalousarvioiden rahoitusosuudet, keväällä 2020 Lappeenrannan kaupungin kanssa sovittu hankkeen loppuosuudelle kohdistettu kustannusjako-osuus (0,3 M€) sekä Väyläviraston Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kesäkuun 2020 alussa myöntämä jakovarahankkeiden lisärahoitusosuus (1,4 M€) mahdollistavat MT 3864 Sipari – Pulsa -hankkeen toteutuksen, nykyisen soratieosuuden parantamisen kestopäällysteiseksi maantieksi koko tiesuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Muu aineisto

Karttakuva (jpg).

Hankkeen omaa Facebook-sivua, jolla jaettiin tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskusteltiin vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä, ei enää hankkeen valmistumisen jälkeen päivitetä.  Maantien 3864 parantaminen välillä Sipari-Pulsa Facebook-sivu

Ajankohtaista

Hankkeen rakentamistoimien valmistelu alkoi 24.9.2020 käynnistyneen maantietoimituksen myötä. Hanke on valmistunut vuoden 2021 lopussa. 

 

Rakentamisvaiheen yhdyshenkilönä toimi projektipäällikkö

Matti Ruoti

0295 029 043

[email protected]