Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Hyrynsalmen kunta

Jouni Romppainen

  • 044 710 4421

Sitowise Oy

Pirkka Hartikainen

  • 040 735 1998

Maantien 8890 (Vanhatie) jalankulku- ja pyörätie välillä Teollisuustie - Hyryntie (mt 891), Hyrynsalmi

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut laatimaan tiesuunnitelmaa maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa.

Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,1 kilometrin matkalle. Suunnitel-man tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja sujuvuutta.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2023. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2023. Syksyllä 2023 järjestetään Hyrynsalmella avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.

Suunnittelualueen kartta.

Suunnittelualueen kartta.