Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Hyrynsalmen kunta

Jouni Romppainen

  • 044 710 4421

Sitowise Oy

Pirkka Hartikainen

  • 040 735 1998

Maantien 8890 (Vanhatie) jalankulku- ja pyörätie välillä Teollisuustie - Hyryntie (mt 891), Hyrynsalmi

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut laatimaan tiesuunnitelmaa maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa.

Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,2 kilometrin matkalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään 7.12.2023 klo 17.00–18.30 Hyrynsalmen kunnan valtuustosalissa, osoitteessa Laskutie 1, Hyrynsalmi.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esiteltäviin aineistoihin voi tutustua 30.11.2023 alkaen osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/hk46/suunnittelu.
​​​​​​​
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2024.

Suunnittelualueen kartta.

Suunnittelualueen kartta.