Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Plaana Oy

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Markku Ketonen

  • 044 491 0317

Maantien 627 (Jyväskyläntie) ja maantien 6304 (Saarijärventie) jkpp-väylän rakentamissuunnitelma, Uurainen

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan rakentamissuunnitelma, jonka pohjalta voidaan toteuttaa kaksi erillistä jalankulku- ja pyöräilyväyläosuutta Uuraisten keskustaajamassa sijaitsevan kiertoliittymän yhteyteen. Jyväskyläntien itäpuolelle suunniteltava väylä sijoittuu välille nykyinen linja-autopysäkki – Niitynlammentie, väylän pituus on noin 50 metriä ja se yhdistyy linja-autopysäkin puoleisessa päässä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Saarijärventien itäpuolelle suunniteltava väylä sijoittuu välille kiertoliittymä – nykyinen maantien alikulkukäytävä, väylän pituus on noin 200 metriä ja se yhdistyy molemmissa päissä olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy yksi katoksellinen polkupyörien liityntäpysäköintialue.

Hankkeen tavoitteena on jalankulku- ja pyöräilyliikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Rakentamissuunnitelman laatimistarpeesta on sovittu Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen alaisessa maankäyttötyöryhmässä (lisätietoja Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta sivuilta:  https://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/mal).

Rakentamissuunnitelman laatiminen alkoi kesäkuussa 2023. Suunnitelman laatimisen yhteydessä suoritettiin tarvittavat maasto- ja mittaustyöt sekä maaperätutkimukset suunniteltavalla alueella. Rakentamissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2023.

Toteutus

Keski-Suomen ELY-keskus ja Uuraisten kunta ovat laatineet toteuttamissopimuksen suunnitteluhankkeen toteutuksesta. Suunnittelutoimeksiannon kustannus oli yhteensä noin 40 000 euroa.

Rakentamishankkeen toteutukseen ei ole osoitettu rahoitusta eikä sen toteutusaikataulusta ole tietoa.

Suunnitelmakartta (pdf)