Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Johtaja (hanke)

Mauri Mäkiaho

 • 029 534 3541

Projektipäällikkö (ratasuunnittelu)

Eero Virtanen

 • 029 534 3017

Projektipäällikkö (hanke)

Mikko Heiskanen

 • 029 534 3808

Tampereen henkilöratapiha

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Parannamme hankkeessa Tampereen henkilöratapihan toimivuutta niin matkustajille kuin junillekin. Korjaamme useita vaativia siltakohteita ja mahdollistamamme osaltamme Tampereen kaupungin tulevia keskustan kehityshankkeita. Hankkeen valmistuttua Tampereen henkilöratapihalla kulkuneuvosta toiseen vaihtaminen on helppoa, nopeaa ja esteetöntä. Alueella on turvallista ja miellyttävää liikkua. 

Havainnekuva Tampereen Itsenäisyydenkadun tunnelista kuvattuna lännestä idän suuntaan. Asematunneli ja Itsenäisyydenkadun tunneli on yhdistetty matkaterminaaliksi.

Nykytila

Tampereen henkilöratapiha on Suomen keskeisin henkilöliikenteen junanvaihtopaikka ja sen kautta tehdään tällä hetkellä lähes 14 000 junamatkaa päivässä. Tulevaisuudessa rautatieasema-alueen läpi kulkee vuorokaudessa noin 55 000 ihmistä, joista suuri osa tulee myös ratapihalle. 

Tampereen henkilöratapihalla on jatkuvia kapasiteettihaasteita. Aseman viisi matkustajalaiturilla varustettua raidetta ovat yhtäaikaisesti käytössä useita kertoja vuorokaudessa ja joinakin tunteina kaksi matkustajajunaa joutuu käyttämään samaa raidetta. Matkustajien kulkuyhteydet ovat suurelta osin vanhentuneita. Nykyinen asemarakennus valmistui 1930-luvulla. Kulkuyhteyksiä on parannettu aiemmin muun muassa vuonna 1989 käyttöön otetulla Asematunnelilla ja vuonna 2008 käyttöön otetulla Matkakeskustunnelilla. Kapasiteetti ei kuitenkaan ole riittävä nykyiselle matkustajamäärälle ja tästä aiheutuu ruuhkautumista muun muassa liukuportaissa. Myös laitureiden katoksissa on puutteita. Nykyisin vain reunalaiturilla ja ensimmäisellä välilaiturilla on katokset. Ne ovat niin huonokuntoisia, että reunalaiturin katos on jouduttu osittain purkamaan ja sen tilalle on tehty tilapäinen katos. 

Henkilöliikenteen lisäksi Tampereen aseman raiteistoa kuormittaa sen läpi kulkeva tavaraliikenne. Henkilöratapihaa ympäröivistä rautatie- ja tieliikenteen käytössä olevista silloista useampi on tullut elinkaarensa päähän.

Hankkeen sisältö

Rakennamme henkilöratapihalle uuden välilaiturin ja uudet katokset. Teemme rata-, turvalaite-, ja sähköratamuutoksia ja uudistamme asetinlaitetilan. 

Yhdistämme Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin yhtenäiseksi matkaterminaaliksi. Muutoksella parannamme laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä lisäämme alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Alkuperäinen Itsenäisyydenkadun alikulkusilta on vuodelta 1935.

Uudistamme rautatieaseman pohjoispuolelta ratapihan ylittävän, vuonna 1983 valmistuneen Erkkilän ylikulkusillan.  Samalla korotamme siltaa vastaamaan vaadittavaa avoimen tilan ulottumaa rata-alueella. 

Tampereen valtatien alikulkusilta on valmistunut vuonna 1951. Uusimme hankkeessa tämän käyttöikänsä päähän tulleen sillan. Näin vähennämme osuuden häiriöherkkyyttä ja varmistamme osaltamme raideliikenteen sujuvuutta etelä-itä-suunnassa. 

Viinikanojan alikulkusillan alta on kulkenut autoilijoita, raskasta liikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä jo vuodesta 1939.  Tämä huonokuntoinen silta on yksi vilkkaimpia Tampereella. Korvaamme Viinikanojan alikulkusillan uudella sillalla. 

Teemme kaluston säilytystä varten muutoksia sille tavararatapihan osalle, joka sijaitsee Tampereen Perkiössä. Lisäksi rakennamme Naistenlahteen henkilöjunien huoltoalueen.  

Grafiikkakuva hankkeen kohteista. Kuvassa keskellä piirros Tampereen rautatieasemasta kuvattuna lännestä idän suuntaan.

Grafiikkakuva hankkeen kohteista. Kuvassa keskellä piirros Tampereen rautatieasemasta kuvattuna lännestä idän suuntaan. 

Hankkeen sijainti

Tampereen henkilöratapiha sijaitsee Tampereen keskustassa, itä- ja länsipuolen yhdistävän rautatieasema-alueen ytimessä. Hankkeeseen kuuluvia kohteita sijaitsee pääradan varrella useassa kohtaa Tampereen keskustaa.

Grafiikkakuva Tampereen henkilöratapiha -hankkeen alueesta ja Kannen alueen muista rakennushankkeista. Kuva piirretty siten, että etelä on kuvassa alhaalla ja pohjoinen ylhäällä.
Grafiikkakuva Tampereen henkilöratapihan hankealueesta ja Kannen alueella olevista muista hankkeista. Kuvassa etelä alhaalla ja pohjoinen ylhäällä.

 

 

Hankkeen vaikutukset

 • Tampereen henkilöratapihan uudistuksella luomme vetovoimaista asemanseutua ja sillä on keskeinen rooli Tampereen kaupungin keskustan kehittämisessä. 
 • Muutoksilla parannamme laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä kasvaville ihmisvirroille sekä lisäämme alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Rataverkon käytettävyys, täsmällisyys ja henkilöliikenteen esteettömyys paranevat.
 • Henkilöliikenteen raidekapasiteetti kasvaa.
 • Laiturikatokset parantavat matkustajien olosuhteita ja matkustuskokemusta. Junaa voi aina odottaa katoksien alla. 
 • Henkilöjunien huollon työympäristö on turvallinen huollon siirtyessä pois matkustajalaitureiden välittömästä läheisyydestä.
 • Uusimme hankkeessa myös useita elinkaarensa päähän tulleita siltoja. Muutoksilla mahdollistamme osaltamme sujuvan raideliikenteen.

Aikataulu

 • Hankkeen suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2019. Suunnittelu perustuu vuonna 2010 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. 
 • Kehittämisosion ratasuunnitelma on valmistunut 12/2020.
 • Rakentamissuunnittelu on käynnissä. Arvioitu valmistumisaika on 12/2023.
 • Rakentaminen kestää noin 5 - 6 vuotta.
 • Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.
 • Rakentamisvaiheen ensimmäisenä vuonna käynnistyvät muun muassa Itsenäisyydenkadun alikulkusillan sekä uuden raiteen rakennustyöt ratapihalla.  

Ajankohtaista

Hankkeen markkinainfo järjestetään marras-joulukuussa 2023.

Kustannukset

Väyläviraston valtuusrahoituksen tarve on noin 163 M€ (MAKU 2015=100:140) ja muiden osapuolien yhteishankekustannukset ovat em. lisäksi alustavasti noin 48 ̶ 52 M€. Hankkeen suunnitteluvaihe on saanut CEF-tukea. Tukea haetaan myös rakentamisvaiheelle. Lisäksi yhteishankeosapuolet ovat tuen piirissä. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

 

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jätäthän myös yhteystietosi, mikäli toivot vastausta palautteeseesi.

Ajankohtaista hankkeessa