Hyppää sisältöön

Tampereen henkilöratapiha

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa

Parannamme hankkeessa Tampereen henkilöratapihan toimivuutta niin matkustajille kuin junillekin. Korjaamme useita vaativia siltakohteita ja mahdollistamamme osaltamme Tampereen kaupungin tulevia keskustan kehityshankkeita. Hankkeen valmistuttua Tampereen henkilöratapihalla kulkuneuvosta toiseen vaihtaminen on helppoa, nopeaa ja esteetöntä. Alueella on turvallista ja miellyttävää liikkua. 

Havainnekuva Tampereen Itsenäisyydenkadun tunnelista kuvattuna lännestä idän suuntaan. Asematunneli ja Itsenäisyydenkadun tunneli on yhdistetty matkaterminaaliksi.
 • Käynnistyminen
 • Hankintavaihe
 • Kehitysvaihe
 • Rakentaminen

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2024-2030
Kustannukset
202 milj. €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tampereen kaupunki
VR-Yhtymä Oyj
Fintraffic Raide Oy
Tavoitteet
 • Esteetön, käyttäjäystävällinen ja kestävä Tampereen henkilöratapiha
 • Hanke luo edellytykset asemanseudun kehittämiselle myös jatkossa
 • Korkeatasoinen ja kaupunkikuvaan sopiva arkkitehtuuri ja sujuvat matkaketjut
 • Vastuullisuuden eri osa-alueiden huomiointi suunnittelussa ja rakentamisessa

Nykytila

Tampereen henkilöratapiha on Suomen keskeisin henkilöliikenteen junanvaihtopaikka. Sen kautta tehdään noin 6,3 miljoonaa kaukojunamatkaa vuodessa. 

Tampereen henkilöratapihalla on jatkuvia kapasiteettihaasteita. Aseman viisi matkustajalaiturilla varustettua raidetta ovat yhtäaikaisesti käytössä useita kertoja vuorokaudessa ja joinakin tunteina kaksi matkustajajunaa joutuu käyttämään samaa raidetta. Matkustajien kulkuyhteydet ovat suurelta osin vanhentuneita. Nykyinen asemarakennus valmistui 1930-luvulla. Kulkuyhteyksiä on parannettu aiemmin muun muassa vuonna 1989 käyttöön otetulla Asematunnelilla ja vuonna 2008 käyttöön otetulla Matkakeskustunnelilla. Kapasiteetti ei kuitenkaan ole riittävä nykyiselle matkustajamäärälle ja tästä aiheutuu ruuhkautumista muun muassa liukuportaissa. Myös laitureiden katoksissa on puutteita. Nykyisin vain reunalaiturilla ja ensimmäisellä välilaiturilla on katokset. Ne ovat niin huonokuntoisia, että reunalaiturin katos on jouduttu osittain purkamaan ja sen tilalle on tehty tilapäinen katos. 

Henkilöliikenteen lisäksi Tampereen aseman raiteistoa kuormittaa sen läpi kulkeva tavaraliikenne. Henkilöratapihaa ympäröivistä rautatie- ja tieliikenteen käytössä olevista silloista useampi on tullut elinkaarensa päähän.

Hankkeen sisältö

Rakennamme henkilöratapihalle uuden välilaiturin ja uudet katokset. Teemme rata-, turvalaite-, ja sähköratamuutoksia ja uudistamme asetinlaitetilan. 

Yhdistämme Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja Asematunnelin yhtenäiseksi matkaterminaaliksi. Muutoksella parannamme laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä lisäämme alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Alkuperäinen Itsenäisyydenkadun alikulkusilta on vuodelta 1935.

Teemme kaluston säilytystä varten muutoksia sille tavararatapihan osalle, joka sijaitsee Tampereen Perkiössä. Lisäksi rakennamme Naistenlahteen henkilöjunien huoltoalueen.  

Uudistamme rautatieaseman pohjoispuolelta ratapihan ylittävän, vuonna 1983 valmistuneen Erkkilän ylikulkusillan.  Samalla korotamme siltaa, jotta tarvittavat suojaetäisyydet radan rakenteisiin säilyvät Naistenlahden raiteiston alueella.

Tampereen valtatien alikulkusilta on valmistunut vuonna 1951. Uusimme hankkeessa tämän käyttöikänsä päähän tulleen sillan. Näin vähennämme osuuden häiriöherkkyyttä ja varmistamme osaltamme raideliikenteen sujuvuutta etelä-itä-suunnassa. 

Viinikanojan alikulkusillan alta on kulkenut autoilijoita, raskasta liikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä jo vuodesta 1939.  Tämä huonokuntoinen silta on yksi vilkkaimpia Tampereella. Korvaamme Viinikanojan alikulkusillan uudella sillalla. 

Grafiikkakuva, jossa esitellään hankkeen toimenpiteitä.

Grafiikkakuva hankkeen toimenpiteistä. Kuvassa keskellä piirros Tampereen rautatieasemasta kuvattuna lännestä idän suuntaan. 

Hankkeen sijainti

Tampereen henkilöratapiha sijaitsee Tampereen keskustassa, itä- ja länsipuolen yhdistävän rautatieasema-alueen ytimessä. Hankkeeseen kuuluvia kohteita sijaitsee pääradan varrella useassa kohtaa Tampereen keskustaa.

Grafiikkakuva hankealueesta, pohjoinen ylhäällä, etelä alhaalla.

Grafiikkakuva hankkeen kohteista. 

Hankkeen vaikutukset

 • Tampereen henkilöratapihan uudistuksella luomme vetovoimaista asemanseutua ja sillä on keskeinen rooli Tampereen kaupungin keskustan kehittämisessä. 
 • Muutoksilla parannamme laiturialueen saavutettavuutta ja esteettömyyttä kasvaville ihmisvirroille sekä lisäämme alueen läpikulkemisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Rataverkon käytettävyys, täsmällisyys ja henkilöliikenteen esteettömyys paranevat.
 • Henkilöliikenteen raidekapasiteetti kasvaa.
 • Laiturikatokset parantavat matkustajien olosuhteita ja matkustuskokemusta. Junaa voi aina odottaa katoksien alla. 
 • Henkilöjunien huollon työympäristö on turvallinen huollon siirtyessä pois matkustajalaitureiden välittömästä läheisyydestä.
 • Uusimme hankkeessa myös useita elinkaarensa päähän tulleita siltoja. Muutoksilla mahdollistamme osaltamme sujuvan raideliikenteen.

Aikataulu

 • Rakentamissuunnittelu on lähes valmis.
 • Rakentaminen kestää noin 4 - 6 vuotta.
 • Hankkeen toteutusvaiheen hankinta käynnistyi tammikuussa 2024.
 • Hanke etenee kehitysvaiheeseen kevään/kesän 2024 aikana.   
 • Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan keväällä 2025.

Ajankohtaista

Hankkeen rakennusurakan hankinta on käynnistynyt. Hankinta-aikataulu on seuraava:


 

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 202 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 163 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyvät kaikkien tilaajien yhteiset osuudet, joita toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja Fintraffic Raide Oy:n kanssa. 

Hankkeen suunnittelu on saanut Euroopan unionin rahoitusta eli CEF-tukea. Rahoitusta on haettu myös rakentamisvaiheelle. 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa