Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Johtaja (hanke)

Mauri Mäkiaho

 • 029 534 3541

Projektipäällikkö (ratasuunnittelu)

Eero Virtanen

 • 029 534 3017

Projektipäällikkö (hanke)

Mikko Heiskanen

 • 029 534 3808

Tampereen henkilöratapiha

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Tampereen henkilöratapiha sijaitsee Tampereen keskustassa, itä- ja länsipuolen yhdistävän uuden Kannen alueen ytimessä. Hankkeessa parannetaan Tampereen henkilöratapihan toimivuutta, matkustajien olosuhteita ja henkilöjunien huoltoa. Tehtävät muutokset mahdollistavat koko Kannen alueen ja Asemakeskuksen tulevan kehityksen henkilöratapihan järjestelyjen osalta. Hankelaajuuteen kuuluu myös useita vaativia yli- ja alikulkusiltakohteita.

Tampereen henkilöratapiha kuvattuna pohjoisesta etelän suuntaan

Nykytila

Tampereen henkilöratapihan kautta tehdään tällä hetkellä lähes 14 000 junamatkaa päivässä. Tulevaisuudessa Kannen alueen läpi kulkee vuorokaudessa noin 55 000 ihmistä, joista suuri osa tulee myös ratapihalle. Tampere on Suomen henkilöliikenteen keskeisin vakioaikataulujärjestelmän junanvaihtopaikka. 

Tampereen aseman viisi matkustajalaiturilla varustettua raidetta ovat yhtäaikaisesti käytössä useita kertoja vuorokaudessa ja joinakin tunteina kaksi matkustajajunaa joutuu käyttämään samaa raidetta. Henkilöliikenteen lisäksi Tampereen aseman raiteistoa kuormittaa sen läpi kulkeva tavaraliikenne.

Kapasiteettihaasteen lisäksi laitureilla olevat katokset vaativat uudistamista. Nykyisin vain reunalaiturilla ja ensimmäisellä välilaiturilla on katokset. Katokset ovat niin huonokuntoisia, että reunalaiturin katos on jouduttu osittain purkamaan ja sen tilalle on tehty tilapäinen katos. Myös henkilöratapihaa ympäröivistä silloista useampi on tullut elinkaarensa päähän.
 

Hankkeen sisältö

 

Hankkeen sijainti

Hanke sijaitsee aivan Tampereen keskustan ytimessä ja se rajautuu useisiin muihin alueen hankkeisiin, kuten Kansi ja Areena, Asemakeskus ja P-Hämpin laajennus -hankkeet. 

Hankkeen sijainti kuvattuna graafisena karttana. Kuvan yläosassa on pohjoinen hankealue, joka rajautuu Erkkilänkadun ylikulkusiltaan ja alhaalla vastaavasti hanke rajautuu Tampereen valtavien alikulkulkusiltaan. Kartassa merkittynä myös alueen muut merkittävät hankkeet: P-Hämpin laajennus, Asemakeskus-hanke sekä Kansi ja Areena -hanke.

 

Hankkeen vaikutukset

 • Tampereen henkilöratapihan uudistus luo vetovoimaista asemanseutua ja sillä on keskeinen rooli Tampereen kaupungin keskustan kehittämisessä. 
 • Henkilöratapiha synnyttää kaupunkiin saapuvissa positiivisia mielikuvia.
 • Rataverkon käytettävyys, täsmällisyys ja henkilöliikenteen esteettömyys paranevat.
 • Uudet raidejärjestelyt nopeuttavat matkustajajunien liikennöintiä ja henkilöliikenteen raidekapasiteetti kasvaa.
 • Matkustajien olosuhteet ja matkustuskokemus paranevat uusien laiturikatosten ansiosta.
 • Lähijunaliikenteen vuorovälien lisääminen mahdollistuu, uusista lisäraiteista hyötyvät myös kaukojuna- ja tavaraliikenne.
 • Matkaketjujen sujuva toiminta takaa houkuttelevan joukkoliikenteen ja tulevaisuuden nopeat junayhteydet.
 • Matkustusmukavuus paranee, kun alueella liikkuvien opastus ja ohjaus on selkeää ja johdonmukaista. 
 • Asiointi alueella on sujuvaa, viihtyisää ja esteetöntä. Junaa voi aina odottaa katoksien alla. 
 • Autolastauslaiturin käyttö on toimivaa ja turvallista.
 • Henkilöjunien huolto on helppoa ja toimivaa ja työympäristö on turvallinen.

Aikataulu

 • Hankkeen suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2019. Suunnittelu perustuu vuonna 2010 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. 
 • Kehittämisosion ratasuunnitelma on valmistunut 12/2020.
 • Rakentamissuunnittelu on käynnissä. Arvioitu valmistumisaika on 06/2023.
 • Rakentaminen kestää noin 5 - 6 vuotta.
 • Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.
 • Rakentamisvaiheen ensimmäisenä vuonna käynnistyvät muun muassa Itsenäisyydenkadun alikulkusillan sekä uuden raiteen rakennustyöt ratapihalla.  

Kustannukset

Väyläviraston valtuusrahoituksen tarve on noin 140 M€ (MAKU 2015=100:140) ja muiden osapuolien yhteishankekustannukset ovat em. lisäksi alustavasti noin 45 ̶ 55 M€. Hankkeen suunnitteluvaihe on saanut CEF-tukea. Tukea haetaan myös rakentamisvaiheelle. Lisäksi yhteis-hankeosapuolet ovat tuen piirissä. 

Markkinainfo keskiviikkona 15.3.2023 klo 10-11

Tampereen henkilöratapiha -hanke pitää markkinainfon keskiviikkona 15.3.2023 klo 10-11. Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään muun muassa hankkeen suunnittelutilannetta ja kohteita sekä urakkamalleja ja työvaiheistusta.

Lisätietoja markkinainfosta löydät Hilmasta

Markkinainfoon ilmoittautuminen

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

 

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jätäthän myös yhteystietosi, mikäli toivot vastausta palautteeseesi.