Yhteystiedot

Apulaisjohtaja (hanke)

Mauri Mäkiaho

  • 029 534 3541

Projektipäällikkö (ratasuunnittelu)

Jouni Juuti

  • 029 534 3810

Projektipäällikkö (hanke)

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Tampereen henkilöratapiha

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Hankkeessa rakennetaan Tampereelle uusi henkilöliikennelaituri, uusitaan katokset, järjestellään uudelleen autolastaus- ja huoltoyhteydet sekä tehdään näiden vaatimat turvalaite- ja sähköratamuutokset.

Nykytila

Tampere on henkilöliikenteen vakioaikataulujärjestelmän keskeisin junanvaihtopaikka. Tämän vuoksi Tampereelle saapuu yön tunteja lukuun ottamatta useita matkustajajunia eri suunnista hieman ennen tasatuntia ja vastaavasti useita matkustajajunia lähtee eri suuntiin tasatunnin jälkeen.

Tampereen aseman viisi matkustajalaiturilla varustettua raidetta ovat yhtäaikaisesti käytössä useita kertoja vuorokaudessa ja joinakin tunteina kaksi matkustajajunaa joutuu käyttämään samaa raidetta. Henkilöliikenteen lisäksi Tampereen aseman raiteistoa kuormittaa sen läpi kulkeva tavaraliikenne.

Kapasiteettiongelmien lisäksi laitureilla olevat katokset vaativat uudistamista. Nykyisin vain reunalaiturilla ja ensimmäisellä välilaiturilla on katokset. Katokset ovat niin huonokuntoisia, että reunalaiturin katos on jo jouduttu purkamaan osittain ja sen tilalle on tehty tilapäinen katos.

Hanke

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  • kolmas henkilöliikenteen välilaituri porras- ja hissiyhteyksineen
  • henkilöliikenteen laitureiden kattaminen uusilla katoksilla
  • henkilöjunien huoltoraiteiden rakentaminen Naistenlahden raiteiston alueelle
  • tarvittavat raide-, turvalaite- ja sähköratamuutokset

Aikataulu

  • Kehittämisosion ratasuunnitelma on valmistunut 12/2020
  • Rakentaminen kestää n. 4 - 6 vuotta
  • Rakentaminen on valmis aikaisintaan vuonna 2026

Kustannukset

Hankkeen  kustannusarvio  on noin 106,5 M€ (MAKU 130, 2010 = 100). Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.