Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Tie- ja katusuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Sastamalan kaupunki

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pasi Lähteenmäki

  • 050 351 2216

Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Tie- ja rakennussuunnitelma

 

Hankekuvaus

Maantietä 249 (Sastamalantie) parannetaan suunnittelemalla jalankulku- ja polkupyörätie maantien eteläpuolelle välille Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä. Suunniteltava väylä liittyy molemmista suunnista nykyiseen jalankulku- ja polkupyörätiehen. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen lokakuussa 2019. Suunnitelmaa laadittiin yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimi Ramboll Finland Oy.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) teki tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 23.11.2022.

​​​​​​​Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä, Alueviesti ja Tyrvään Sanomat.

​​​​​​​Kuulutus julkaistaan 30.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä 30.11.2022–9.1.2023 välisen ajan

Toteutus 

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta eikä rakentamisaikataulu sen vuoksi ole tiedossa.