Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Tie- ja katusuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Sastamalan kaupunki

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pasi Lähteenmäki

  • 050 351 2216

Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Tie- ja rakennussuunnitelma

 

Hankekuvaus

Maantietä 249 (Sastamalantie) parannetaan suunnittelemalla jalankulku- ja polkupyörätie maantien eteläpuolelle välille Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä. Suunniteltava väylä liittyy molemmista suunnista nykyiseen jalankulku- ja polkupyörätiehen. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutilanne    

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi suunnitelmaluonnoksia esitellyttä yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli kesäkuussa 2020 mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin videomateriaalina ja sähköisen aineiston avulla. 

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 25.11.2020–30.12.2020. Nähtävilläoloa koskeva kuulutus julkaistiin 25.11.2020 ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla. Kuulutusta koskeva ilmoitus julkaistiin Tyrvään Sanomissa ja Alueviesti-lehdessä sekä Sastamalan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi maanomistajia tiedotettiin asiasta erillisellä kirjeellä.

Tiesuunnitelma lähetetään hallinnolliseen käsittelyyn kevään 2022 aikana. 

Toteutus 

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta eikä rakentamisaikataulu sen vuoksi ole tiedossa.