Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Tie- ja katusuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Sastamalan kaupunki

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pasi Lähteenmäki

  • 050 351 2216

Maantie 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Tie- ja rakennussuunnitelma

 

Hankekuvaus

Maantietä 249 (Sastamalantie) parannetaan suunnittelemalla jalankulku- ja polkupyörätie maantien eteläpuolelle välille Kaukolantien liittymä–Pehtoorinpolun liittymä. Suunniteltava väylä liittyy molemmista suunnista nykyiseen jalankulku- ja polkupyörätiehen. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita.

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutilanne    


Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi suunnitelmaluonnoksia esitellyttä yleisötilaisuutta ei järjestetty . Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin sähköisesti, ja antaa niistä palautetta sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteenveto saapuneista palautteista ja niiden vastauksista löytyy tämän sivun alaosasta.

Tiesuunnitelma viimeistellään, ja se valmistuu vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen tiesuunnitelma asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset sivulla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskukseksi Pirkanmaa) ja verkkosivun lisäksi myös Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä. 

Toteutus  

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta eikä rakentamisaikataulu sen vuoksi ole tiedossa. 
 

Yhteenveto saaduista palautteista