Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Valtatien 9 parantaminen Säyrylän kohdalla, Jämsä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Valtatie 9 (E63) on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja raskaan liikenteen runkoyhteyttä. Valtatie 9 on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys, joka yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Tiesuunnittelun tavoitteena on parantaa valtatien 9 liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Säyrylän kohdalla muuttamalla Himoksen nelihaarainen tasoliittymä eritasoliittymäksi. Hankkeessa parannetaan myös joukkoliikenneinfraa sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen tammikuussa 2020. Suunnittelukonsulttina on toiminut Sitowise Oy.

Suunnittelutilanne                 

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei ole järjestetty koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita on pyydetty katsomaan hankkeen esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti ELY-keskuksen tietoverkossa. Saatujen kommenttien pohjalta suunnitelmiin on tehty muutoksia.          

         
Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on ollut yleisesti nähtävillä Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 11.9. – 12.10.2020 välisenä aikana. Keski-Suomen ELY-keskus on saanut tiesuunnitelmasta lausunnot Jämsän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 6.4.2021.


Hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelma, joka on valmistunut huhtikuussa 2021.
 
 

Toteutus

Uuden eritasoliittymän rakentamisen kustannusarvio on noin 9,0 M€. Kohteen toteuttamisesta on tehty rahoituspäätös ja rakentaminen alkaa kesällä 2021.