Hyppää sisältöön

Valtatien 3 Tampere - Vaasa parantaminen välillä Rajalanmäki - Koskue, Jalasjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa

Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2009 ja se koskee valtatien 3 parantamista Jalasjärven kohdalla välillä Rajalanmäki - Koskue. Suunnittelualue koostuu kolmesta eri kohteesta: 

  • Rajalanmäen ohituskaistaosuus, suunnitteluosuuden pituus 4,8 km
  • Juustoportin liittymäalue, suunnitteluosuuden pituus 0,6 km
  • Koskuen ohituskaistaosuus, suunnitteluosuuden pituus 4,1 km

Ongelmat

Nykyisin valtatie ei täytä runkotieverkolle asetettuja vaatimuksia. Tien nopeustaso on paikoin liian alhainen, ohittamismahdollisuudet ovat rajalliset ja tiellä on liian suuri liittymätiheys etenkin maanviljelyalueiden kohdilla. Valtatien leveys suunnitteluosuudella on 10,5 / 7,5. Valtatien nykyinen nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 100 km/h lukuun ottamatta Rajalanmäen kohteen pohjoispäässä sijaitsevaa nykyistä Jalasjärven eritasoliittymän kohtaa, jossa nopeusrajoitus on 80 km/h.

Valtatiellä sekoittuvat paikallinen liikenne ja pitkämatkainen valtatieliikenne. Suoria tontti – ja maatalousliittymiä valtatielle on runsaasti, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Ohitusmahdollisuudet ovat huonot vilkkaan liikenteen ja suuren raskaan liikenteen määrän vuoksi. Valtatiejakson liikenneturvallisuus on valtateiden keskimääräistä turvallisuutta heikommalla tasolla. Vuosien 2002-2007 aikana suunnittelujaksolla oli tapahtunut 19 kpl henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Jatkosuunnittelu

Hanke odottaa rahoitusta. Ennen toteuttamista tulee suunnitelmien ajantasaisuus tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset.