Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Rautatiejohtaja

Jukka Ronni

Väylävirasto

Yksikön päällikkö

Jukka P. Valjakka

Ratafoorumi

Juna kulkee radalla.

Ratafoorumi kokoaa yhteen kaikki rautatiealan toimijat. Foorumin keskeisin tavoite on kehittää rautatiealaa sekä -markkinoita avoimessa yhteistyössä alan toimijoiden kesken.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. 

  • koko alan kannalta keskeisimpien kehittämistarpeiden tunnistamista
  • eri rautatiesektoreilla toimivien ymmärryksen lisäämistä rautatielasta kokonaisuudessaan
  • tiiviimpää yhteistyötä kaikkien rautatiealalla toimivien kesken
  • aktiivista tiedottamista, myös alan uusille toimijoille

Näiltä sivuilta löydät tietoa ratafoorumin toimintaperiaatteista ja kokouksista. 

Ratafoorumin toimintaperiaatteet

1. Ratafoorumi on kaikille rautatiealan toimijoille avoin kohtauspaikka.

2. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa Väyläviraston koolle kutsumana.

3. Ratafoorumissa toimii työryhmiä, joiden toiminta käynnistetään ja organisoidaan foorumin kokouksessa joko etukäteen tai kokouksessa esiintuotujen tarpeiden perusteella. Kukin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan.

4. Tapaamissa kuullaan työryhmien tilannekatsaukset, tuodaan esille ja käsitellään kehitystarpeita ja uusien työryhmien perustamista, pidetään valmisteltuja alustuksia ja ajankohtaiskatsauksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi sekä käydään avointa keskustelua alan kehittämisestä.

5. Kokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Väyläviraston edustajat. Kokouksista laaditaan muistio.

6. Foorumille luodaan kaikille osallistujille avoin datapankki tai portaali jonne mm. pöytäkirjat ja esittelyaineistot tallennetaan.

7. Foorumin toiminnasta ja tulevista kokouksista tiedotetaan avoimesti