Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Valtatien 21 parantaminen Vihreän pysäkin kohdalla, Pello

Tiehanke Valmistunut Lappi

 

Rakennuskohde sijaitsee valtatiellä 21 Pellon kunnan keskustan pohjoispuolella. Tarkoituksena on parantaa valtatiellä 21 liikenteen sujuvuutta ja Vihreän pysäkin liittymäjärjestelyjä.

Hankkeen tausta, sisältö ja tavoitteet

Nykyisin ongelmana on lomakausina liikenteen ruuhkautuminen valtatiellä 21, kun ajoneuvoja on kääntymässä Vihreälle pysäkille.

Rakentamishanke sisälsi uuden väistötilan ja sen jatkeeksi tulevan linja-autopysäkin rakentamisen. Lisäksi rakennettiin uusi kääntymiskaista oikealle puolella pohjoisesta tultaessa. Kevyen liikenteen väylä itäpuolella purettiin noin 200 metrin matkalta ja länsipuolen kevyen liikenteen väylän tasausta parannettiin. 

Liittymäjärjestelyjen uusimiselle parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Aikataulu ja kustannukset

Liittymäjärjestelyjen rakentaminen on aloitettu elokuussa 2021. Hanke on valmistunut.