Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Harri Liikanen

  • puh. 0295 34 3007

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä.

Sisältöosio

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkänmatkan liikennettä, ja on tärkeä väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

Hankkeen taustat

Valtatie 6:n osuudella Taavetti–Lappeenranta liikennöi päivittäin 8 700 – 9 100 autoa, mistä poikkeuksellisen suuri osuus, 20–25 %, eli noin 2 000 autoa, on raskasta liikennettä.

Tällä hetkellä liikenteen sujuvuus osuudella on huono pääasiassa ruuhkautuvien liittymien sekä rekkaliikenteen aiheuttaman jonoutumisen takia. Kaksikaistaisella tiellä ohitusmahdollisuudet ovat huonot ja nopeustasot vaihtelevat.

Tie kulkee nykyisellään Jurvalan taajaman läpi, mikä aiheuttaa alueella turvallisuusriskejä, vähentää asuinviihtyvyyttä ja tuo ympäristöhaittoja. Tien sijainti Salpausselän harjualueilla aiheuttaa suuria riskejä myös vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille.

Kaksikaistaisen tien parantaminen keskikaiteella varustetuksi nelikaistaiseksi tieksi Taavetin ja Lappeenrannan välillä nostaa liikenteen turvallisuustasoa.

Tavoitteet

Hankkeessa tie parannetaan nelikaistaiseksi ja keskelle tulee keskikaide. Tämä parantaa turvallisuutta, poistaa ruuhkia, ja näin ollen nopeuttaa sekä paikallisen että pitkän matkan liikenteen matkantekoa.

Jatkossa hidas - ja kevyt liikenne siirretään kulkemaan uudelle rinnakkaistielle, mikä osaltaan jouduttaa liikenteen sujuvaa kulkemista. Uusien eritasoliittymien rakentaminen puolestaan poistaa lukuisten tiellä olevien liittymien aiheuttamia tukkeumia. Tieosuudelle rakennetaan hankkeen yhteydessä kolme uutta eritasoliittymää, minkä ohella yhtä nykyistä eritasoliittymää parannetaan.

Jurvalan taajaman kohdalle rakennettava 12 km pitkä ohitustie tukee Jurvalan taajamarakenteen kehitystä ja tiivistämistä. Liikenteen aiheuttamat haitat alueen asukkaille vähenevät merkittävästi sekä Jurvalan seudulla että koko hankealueella.

Meluhaitat vähenevät hankkeen yhteydessä rakennettavien melusuojausten myötä. Muutkin ympäristövaikutukset, kuten pohjaveden suojelu, huomioidaan rakentamisen yhteydessä. Hankkeessa uusitaan myös valaistusta sekä riista-aitoja.

Hanke lukuina

  • Parannettava osuus 28 kilometriä, josta kokonaan uutta tietä 12 kilometriä.
  • Uusia eritasoliittymiä 3
  • Parannettavia eritasoliittymiä 1
  • Melusuojauksia 8,5 kilometriä

Eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen on käynnistynyt lokakuussa 2015. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoitteena avata tie Jurvalan läntisestä eritasoliittymästä itään syksyn 2017 aikana. Myös koko hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusennuste on 76 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista hankkeessa


Lisätiedot

Lisätietoa

Ajankohtaisimmat tiedot löytyvät hankkeen facebook sivuilta

(Ei vaadi rekisteröitymistä)