Hyppää sisältöön

Monnin rautatieristeyssilta

Ratahanke Suunnitteilla Kanta-Häme

Karttakuva Monnin alueesta, jonne rautatieristeyssilta tulee

Hankkeen taustaa

Monniin rakennettavalla rautatieristeyssillan avulla Hangon radalta Riihimäen tavararatapihalle kulkevat tavarajunat ylittävät jatkossa radan sillalla. Tällöin matkustajaliikennettä hitaampi tavaraliikenne ei risteää muun liikenteen kanssa samassa tasossa, mikä lisää pääradan liikenteen sujuvuutta. 


Ratasillan rakennus aloitetaan vuonna 2026. 

Tulevat työt

Riihimäelle rakennetaan uusi Monnin rautatieristeyssilta samalla kun yksityisteitä alueella muokataan.

Nykyinen rautatiesilta Monnin koulun lähistöllä tullaan korvaamaan rummuilla, jotka on suunniteltu huomioiden vahvasti ympäristötekijät. Rummuilla varmistetaan esimerkiksi taimenten esteetön liikkuminen ojien kautta ja saukkojen turvallinen kulkureitti rautatien ali.
Paahdevallin rakentaminen, esikuormituspenkereiden asennus ja koerakenteiden pystytys ovat jo käynnissä. Esikuormitus auttaa hallitsemaan alueen painaumia ja mahdollistaa kustannuksia kasvattavien pohjavahvistusten välttämisen. Lisäksi sen avulla on mahdollisuus tarkistaa suunnitteluvaiheen laskelmien luotettavuus.

Monnin suora on valtakunnallisesti arvokas paahdealue, ja sen kasveja on siirretty turvaan kasvihotelliin. Kakslammen luonnonsuojelualueelle on viety Monnin alueen hyönteisiä turvaan, josta ne palautetaan alueelle rakentamisen jälkeen. Koivikontien varteen on rakennettu paahdevalli, johon on sijoitettu pintamaita. Paahdevalliin on istutettu mm. ketomarunoita kodiksi paikallisille perhosille ja hyönteisille.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa