Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

liikennejärjestelmäpäällikkö

Hanna Lindholm

 • 0295 022 806

Turun kaupunkiseutu MAL-hankkeet

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Turun kaupunkiseudulla toteutetaan vuosien 2016–2019 aikana maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevia (MAL) hankkeita. Hankkeilla pyritään yhdessä kuntien kanssa tekemään kestävistä kulkutavoista houkuttelevia ja ne painottuvatkin kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteiden sekä myös liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

Kohteet on valittu kaupunkiseudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä yhteistyössä kuntien kanssa ja niitä on käsitelty myös seudun MAL-työryhmässä. Hankekokonaisuutta koordinoi ELY-keskus osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Hankkeiden valinnassa on haettu vaikuttavuutta siten, että hankkeet ovat kustannustehokkaita kohteita tai isompia kokonaisuuksia. Pääosa hankkeista kohdistuu ydinseudulle, jossa potentiaali ja ongelmat ovat suurimmat. Pienimmissä kunnissa toteutetaan liikenneturvallisuus- ja pysäkkihankkeita. Hankkeita kohdistuu sekä maantieverkolle että kuntien katuverkolle. ELY-keskus vastaa pääsääntöisesti hankkeiden toteuttamisesta maantieosuuksilla ja kunnat kaduilla. 
MAL-rahahankeohjelman kokonaisuudet, yht. 10 M€ 

Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL-sopimus) 2016–2019 on kirjattu yhteensä 37 toimenpidettä vastuutahoineen. Niistä 25 koskettaa liikennettä. ELY-keskuksen vastuulle on osoitettu sopimuksessa useita liikenteeseen liittyvää toimenpidekokonaisuuksia, joista yksi on MAL-hankkeet. Valtio ja kunnat osoittavat kumpikin 5 M€:n rahoituksen (yhteensä 10 M€) näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Kyseessä on merkittävä panostus kaupunkiseudun kehittämiseen.

MAL-hankeohjelman rahoituksen (yht. 10 M€) jakautuminen eri kokonaisuuksiin: Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteisten runkoreittien parantaminen (n. 3,9 M£), Joukkoliikenteen tehostaminen (n. 1,45 M€), Pyöräilyn pääreitit (n. 3,3 M€), Liikenneturvallisuuden parantaminen (n. 1,35 M€).

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteisten runkoreittien parantaminen 

 • Uudenmaantie ja -katu (mt 110/katu)
  • pyöräilyn pääreitti Kaarinan suuntaan, runkobussilinja 7 ja alueen vilkkain seutubussiväylä, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämisaluetta
  • valtio vastaa maantieosuuden toteutuksesta, kunnat katuosuuksista
 • Hämeentie (vt 10/katu)
  • pyöräilyn pääreitti Liedon suuntaan, runkobussilinja 6, joukkoliikennekaupungin kehittämisaluetta
  • valtio vastaa maantietoimista, kunnat katuosista (mukana myös runkobussilinjan pään katuosuudet Liedossa)

Joukkoliikenteen tehostaminen

 • Joukkoliikenteen ohjaus-, maksu- ja informaatiojärjestelmä
  • mm. seurantajärjestelmä autoihin sekä pysäkki-informaatio ELY- ja FÖLI-liikenteeseen
 • Pysäkkien parantaminen ja pyöräpysäköinti
  • päälinjojen ja taajamakeskustojen pysäkkien laatutason nosto ELY-keskuksen toimesta
  • pyöräpysäköinnin rakentaminen kuntien toimesta 
 • bussikatu Kohmo-Silvolanrinne
  • katukohde, mahdollistaa runkolinjan 2 jatkamisen 

Pyöräilyn pääreitit

 • pyöräilyn seutuverkon opastus
  • toteuttamissuunnittelu ja toteutus maastoon (+ sähköinen reittiopas Turun omana työnä osaksi FÖLI-reittiopastusta)
 • Turun keskustan pääpyöräilyverkon täydentäminen 
  • Turun katukohteita: Humalistonkatu, Puutarhakatu, Kivenhakkaajanpolku
 • Raumantien pyörätie Raisio-Huhko (vt 8)
  • pääreitin Raisio-Turku puuttuva osuus, lyhentää matkaa n.0,5 km, jatkoa edelliselle MAL-hankkeelle Alakyläntie-Härkämäki
  • valtio vastaa puuttuvasta väylästä, Raisio (ja Turku) katuosuuksien parantamisesta ja osallistuu jokisiltaan
 • Särkänsalmentien jalankulku- ja pyörätien jatke (katu, Naantali)
  • katukohde, jatkaa Särkänsalmentien varren väylää, osa pääreittiä Naantalista Merimaskuun ja saariston pyöräilyreittiä 

Liikenneturvallisuuden parantaminen

 • Kaarinantie, Kultanummen alikulku (mt 2200, Kaarina)
 • Rymättyläntien valaistus (mt 189, Luonnonmaa Naantali)
 • Auran kunnan suojateiden turvallisuuden parantaminen, Aura
 • Kustavintien ja Pyheentien liittymän kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen (mt 192, Mynämäki)
 • Riista-aita Pyölin kohdalla (mt 189, Naantali)
 • Meijeritien järjestelyihin liittyvät maanteihin kohdistuvat toimenpiteet (mt 181, mt 2340, Paimio)
 • Ålön liittymän parantaminen (mt 180, Parainen)
 • Vahdontien ja Kaharintien kiertoliittymä (mt 2012, Rusko)
 • Saustilantien kevyen liikenteen väylä (mt 12075, Sauvo)