Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

liikennejärjestelmäpäällikkö

Hanna Lindholm

 • 0295 022 806

Turun kaupunkiseutu MAL-hankkeet

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Turun kaupunkiseudulla toteutetaan vuosien 2020–2023 aikana maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevia (MAL) hankkeita. Hankkeilla pyritään yhdessä kuntien kanssa tekemään kestävistä kulkutavoista houkuttelevia ja ne painottuvatkin jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kohteet on valittu kaupunkiseudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä yhteistyössä kuntien kanssa ja niitä on käsitelty myös seudun MAL-työryhmässä. Hankekokonaisuutta koordinoi ELY-keskus osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Hankkeiden valinnassa on haettu vaikuttavuutta siten, että hankkeet ovat kustannustehokkaita kohteita tai isompia kokonaisuuksia. Pääosa hankkeista kohdistuu ydinseudulle, jossa potentiaali ja ongelmat ovat suurimmat. Pienimmissä kunnissa toteutetaan liikenneturvallisuus- ja pysäkkihankkeita. Hankkeita kohdistuu sekä maantieverkolle että kuntien katuverkolle. ELY-keskus vastaa pääsääntöisesti hankkeiden toteuttamisesta maantieosuuksilla ja kunnat kaduilla.

Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL-sopimus) 2020–2031 on kirjattu yhteensä 42 toimenpidettä vastuutahoineen. Niistä 28 koskettaa liikennettä. ELY-keskuksen vastuulle on osoitettu sopimuksessa useita liikenteeseen liittyvää toimenpidekokonaisuuksia, joista yksi on MAL-hankkeet vuosille 2020-2023. Valtio ja kunnat osoittavat kumpikin 6,6 M€:n rahoituksen (yhteensä 13,2 M€) näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Kyseessä on merkittävä panostus kaupunkiseudun kehittämiseen. Vuosien 2024-2031 hankkeista tehdään myöhemmin erilliset päätökset.

MAL-hankeohjelman rahoituksen (yht. 13,2 M€) jakautuminen eri kokonaisuuksiin: Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantaminen (n. 10,6 M£), Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteisten laatukäytävien parantaminen (n. 2,3 M€), Liikenneturvallisuuden parantaminen (n. 0,3 M€).

Pyöräilyverkon puuttuvat osuudet 

Uudet jalkakäytävät ja pyörätiet

 • Mt 189 Särkänsalmen sillan jkp-tie välillä Porhonkallio-mt 1930 
 • Mt 180 Polkutie-osuuden parantaminen jkp-tieksi välillä ja päällystys rantatie-Ersby 
 • Mt 12193 Makarlantien jkp-tie välillä Koulutie-Ratatie
 • Mt 12266 Auvaisenmäentien jkp-tie välillä Pyhtymäentie-Paattistentie
 • Mt 192 Kustavintien jkp-tie välillä Tanilantie-Seikelän kiertoliittymä
 • Mt 181 Sauvon-Kemiöntien jkp-tie välillä Sauvo kk- Lautkankare
 • Mt 12254 Hujalantien jkp-tie välillä Vahdontie-Walininkuja
 • Mt 1930 Asemantien jkp-tie välillä mt 12391 (Kurinantie) - Ruutilankylä 

Muut pyöräilyn kehittämistoimenpiteet

 • Mt 180 Pienen rengastien pyöräilyn kehittämistoimet 
  • pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet, jalankulkija- ja pyöräilijämäärien laskuri, pyörän huoltopisteet, kylätie

Pyöräilyn pääverkon parantaminen

 • Jalankulkija- ja pyöräilijämäärien seurantalaitteistot 
 • Seudullisten pyöräilyn pääreittien opastuksen ja viitoituksen uusimisen jatkaminen (sis. Pienen rengastien opastuksen) 
 • Mt 180/mt 2200 Kaarinantien jkp-yhteyksien ja liikenneturvallisuuden parantaminen välillä mt 110-vt 10 sekä päällystys välillä vt 10-mt 110 
 • Seudullisten pyöräilyn pääreittien nykyisten väylien uudelleen päällystys, tiemerkinnät ja pienet pyöräilyyn liittyvät liikenneturvallisuustoimet n. 25 km

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteiset laatukäytävät

 • Vt 10 joukkoliikenne- ja pyöräilyn laatukäytävän parantamisen jatkaminen (sis. jkp-tien päällystyksen) 
 • Bussien liikennevaloetuudet 
 • MAL-alueen liityntä-/vaihtopysäkkien kehittäminen ja muut pysäkkien parantamistarpeet (sis. pysäkkien info-järjestelmän) 

Liikenneturvallisuuden parantaminen

 • Mt 224 Tarvasjoentien jkp-tien valaistus välillä Nälkämäentie – Ojasentie 
 • Myöhemmin nimettävät liikenneturvallisuustoimet