Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Pasi Kivioja

  • 0295 343 602

Oulun meriväylä

Vesiväylähanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa Oulun väylä syvennettiin 12,0 metrin kulkusyvyyteen ja linjattiin kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. 

Hanke

Hankkeessa Oulun meriväylä syvennettiin 12,5 metrin kulkusyvyyteen ja linjattiin kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Väylän ruoppaustyöt toteutettiin vuonna 2018.

Hankkeeseen sisältyi sataman kehittämisinvestointeja, jotka Oulun Satama suunnitteli ja rahoitti. Näiden satamainvestointien kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa.

Väyläviraston osuus koostui kelluvista turvalaitteista, maalle tulevista linjatauluista ja merelle asennettavista kiinteistä turvalaitteista. Oulun uusi 12,5 metriä syvä meriväylä otettiin käyttöön avovesiolosuhteissa 2019. Ympärivuotinen käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita.

Kustannukset

Hanke koostui useasta eri osa-alueesta: suunnittelu, pohjatutkimukset, materiaalihankinnat ja urakat. Kolme suurinta yksittäistä hankintaa olivat:

  • konepajaurakat A ja B, kiinteiden turvalaitteiden teräsosien valmistus: 3,4 M€
  • maalle tulevat linjataulut, kokonaisurakka: 0,3 M€
  • kiinteiden turvalaitteiden asennus: 17,9 M€.
Merimerkki ja jäätä meriväylällä.
Liikennevälineitä meriväylällä.

Yleiskartta Oulun meriväylä