Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Pasi Kivioja

 • 0295 343 602

Oulun meriväylä

Vesiväylähanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa Oulun väylä syvennetään 12,0 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on viimeistelyssä.

Nykytila

Ouluun johtaa Perämereltä 10 metrin kulkusyvyinen väylä, jonka pituus on noin 90 kilometriä. Oulun Sataman mukaan Oulussa käy jo nyt aluksia, joiden maksimisyväys on yli 10 metriä. Aluksia joudutaan jättämään vaajaksi varsinkin Perämeren suurten vedenkorkeusvaihteluiden vuoksi.

Oulun sataman kautta kuljetettiin vuonna 2017 noin 3,5 miljoonaa tonnia, josta ulkomaankaupan osuus oli yli 80 %. Merkittävin vientituote on paperi ja sahatavara. Tuonnin kaksi suurinta tavararyhmää ovat nestemäiset polttoaineet ja metsäteollisuuden raaka-aineet. Oulun meriväylähankkeen taustalla vaikuttavat erityisesti sahatavaran vienti, metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonti Etelä-Amerikasta ja kaivosteollisuuden rikastekuljetukset.

Hanke

Hankkeessa Oulun meriväylä syvennetään 12,5 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on valmis ja väylän ruoppaustyöt toteutettiin vuonna 2018.

Hankkeeseen sisältyy sataman kehittämisinvestointeja, jotka Oulun Satama suunnittelee ja rahoittaa. Näiden satamainvestointien kustannusarvio on neljä miljoonaa euroa.

Väyläviraston osuus koostuu kelluvista turvalaitteista, maalle tulevista linjatauluista ja merelle asennettavista kiinteistä turvalaitteista. Oulun uusi 12,5 metriä syvä meriväylä on otettu käyttöön avovesiolosuhteissa 2019. Ympärivuotinen käyttö edellyttää kiinteitä turvalaitteita.

Aikataulu

 • Yleissuunnitelma on hyväksytty.
 • Hankkeen YVA-menettely valmistui helmikuussa 2017.
 • Hankkeen vesilupa myönnetty.
 • Hankkeelle on myönnetty toteutusrahoitus 1. lisatalousarviossa 2017 ja vuoden 2019 2. lisätalousarviossa hankkeelle myönnettiin lisävaltuus siten että hankkeen kokonaisrahoitus on 27,5 M€ Väyläviraston osalta.
 • Kelluvat turvalaitteet asennettu vuonna 2019.
 • Maalle tulevien linjataulujen urakka valmistunut vuonna 2019 (Meritaito Oy).
 • Kiinteiden merimerkkien asennus valmistuu vuoden 2020 aikana (Terramare Oy).

Kustannukset

Hanke koostuu useasta eri osa-alueesta: suunnittelu, pohjatutkimukset, materiaalihankinnat ja urakat. Kolme suurinta yksittäistä hankintaa ovat:

 • konepajaurakat A ja B, kiinteiden turvalaitteiden teräsosien valmistus: 3,4 M€
 • maalle tulevat linjataulut, kokonaisurakka: 0,3 M€
 • kiinteiden turvalaitteiden asennus: 17,9 M€.
Merimerkki ja jäätä meriväylällä.
Liikennevälineitä meriväylällä.

Yleiskartta Oulun meriväylä