Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

 • 040 507 2301 (klo 9-16)

Pysäkkiasiat

Yksityistiet

Joukkoliikenteen pysäkkien käyttäjälle

Joukkoliikenteen pysäkkiaineisto on kattava kuvaus maantie- ja katuverkon pysäkeistä. Lisäksi joukossa on myös tiestögeometrian ulkopuolisia pysäkkejä, jotka sijaitsevat esimerkiksi hotellien pihoissa. Aineiston ylläpidosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset eli TVV:t, kuten HSL, Föli, ELY-keskukset sekä kunnat. 

Pysäkkiaineiston julkaisumuodot

1. Kattavin ja päivittäin jakelupalveluun päivittyvä pysäkkiaineisto on ladattavissa Väyläviraston Suomen Väylät -palvelusta.  Aineistossa on saatavilla Digiroadissa ylläpidettävät ominaisuustiedot, mukaan lukien matkustajainformaation kannalta tärkeät varustetiedot, kuten ilmoitetut katokselliset pysäkit ja esteettömyystiedot. 

2. GTFS-muotoinen pysäkkiaineisto: Pysakit.zip on ladattavissa WGS84 -koordinaattijärjestelmässä täältä. Uusin aineisto julkaistaan viikoittain.

3. Waltti järjestelmälle räätälöity GTFS-pysäkkiaineisto kuntakoodilla. Aineistoon on lisätty kuntakoodi stop_desc -kenttään. Uusin aineisto päivittyy sivulle joka aamu. 

4. Pysäkkiaineiston voi ladata Digiroad -jakelun kautta shp. ja geopackage muodossa. Pysäkkien tilanne edustaa paketissa aineiston irroituspäivämäärää ja ei ole ajantaisin pysäkki-irrotus. 

5. Pysäkkiaineiston erillisirroitus (taulukkomuodossa, csv) suoraan ylläpitosovelluksesta julkaistaan kerran viikossa maanantaisin. Aineistosta on karsittu ne tiedot, jotka eivät päivity Traficomin liikennelupajärjestelmään eli Vallu:un. Tämä koskee joitakin pysäkkien ominaisuustietoja.

Pysäkkiaineiston erillisirrotuksen ominaisuustiedot

Alla olevassa listauksessa ovat ne CSV-tiedoston sarakkeet, joihin tällä hetkellä tuotetaan aineistoa. Tietoturvasyistä pysäkkien csv-exportissa ei näy enää käyttäjätunnustietoa. MODIFIED_BY kenttä on poistettu aineistosta. 

Pysäkkiaineiston erillisirrotuksen ominaisuustiedot:
 • Ominaisuustieto

  CSV

  Kuvaus

  Valtakunnallinen ID

  STOP_ID

  Valtakunnallinen tunnus. Digiroad generoi tunnuksen, kun pysäkki luodaan.

  Ylläpitäjän tunnus

  ADMIN_STOP_ID

  Ylläpitäjän tunnus

  Matkustajatunnus

  STOP_CODE

  Pysäkin tunnus matkustajalle

  Nimi suomeksi

  NAME_FI

  Pysäkin nimi suomeksi

  Nimi ruotsiksi

  NAME_SV

  Pysäkin nimi ruotsiksi

  Koordinaatti X

  COORDINATE_X

  Tien keskilinjan X-koordinaatti EUREF FIN ETRS89-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä kohdasta, jossa pysäkki sijaitsee Digiroad-tietokannassa.

  Koordinaatti Y

  COORDINATE_Y

  Tien keskilinjan Y-koordinaatti EUREF FIN ETRS89-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä kohdasta, jossa pysäkki sijaitsee Digiroad-tietokannassa.

  Pysäkin osoite

  ADDRESS

  Pysäkin osoite (ei tuoteta tällä hetkellä)

  Tienumero

  ROAD_NUMBER

  Pysäkin tien numero (ei tuoteta tällä hetkellä)

  Liikennöintisuuntima

  BEARING

  Liikennöintisuunta. Pohjoinen on nolla astetta, koko kierros myötäpäivään 360 astetta. Lasketaan irrotuksen yhteydessä tiegeometriasta.

  Liikennöintisuuntiman kuvaus

  BEARING_DESCRIPTION

  Pohjoinen, Itä, Etelä tai Länsi. Lasketaan liikennöintisuuntimasta.

  Liikennöintisuunnan kuvaus

  DIRECTION

  Vapaa kuvaus liikennöintisuunnalle

  Tyyppi(paikallisliikenne)

  LOCAL_BUS

  0 tai 1

  Tyyppi(kaukoliikenne)

  EXPRESS_BUS

  0 tai 1

  Tyyppi(pikaliikenne)

  NON_STOP_EXPRESS_BUS

  0 tai 1

  Tyyppi(Virtuaalipysäkki)

  VIRTUAL_STOP

  0 tai 1

  Varusteet

  EQUIPMENTS

  Lisätietoja pysäkin varusteista: Aikataulu, Katos, Mainoskatos, Penkki, Pyöräteline, Sähköinen aikataulunäyttö, Valaistus

  Liityntäpysäköinnin lisätiedot

  REACHABILITY

  Liityntäpysäköintipaikkojen määrä ja lisätiedot

  Esteettömyys liikuntarajoitteiselle

  SPECIAL_NEEDS

  Esteettömyystiedot

  Muokattu viimeksi

  MODIFIED_TIMESTAMP

  Tiedon muokkaushetki

  Ensimmäinen voimassaolopäivä

  VALID_FROM

  Pysäkin ensimmäinen voimassaolopäivä

  Viimeinen voimassaolopäivä

  VALID_TO

  Pysäkin viimeinen voimassaolopäivä

  Tietojen ylläpitäjä

  ADMINISTRATOR_CODE

  Ylläpitävä viranomainen: Kunta, ELY-keskus, Helsingin seudun liikenne tai Ei tiedossa

  Kuntanumero

  MUNICIPALITY_CODE

  Kuntanumero

  Kunta

  MUNICIPALITY_NAME

  Kunnan nimi

  Lisätiedot

  COMMENTS

  Julkiset kommentit

  Palauteosoite

  CONTACT_EMAILS

  Yhteystiedot vihje-/muutostietojen toimittamiseksi

  Livi-tunnus

  LIVI_ID

  Liikenneviraston yksilöivä tunniste

  Väylätyyppi

  ROAD_TYPE

  Väylätyyppi pysäkin tiegeometrialla: - 1 maantie, 2 - katu, 3 - yksityistie, 99 - ei tiedossa.

  Terminaalipysäkki

  TERMINAL_STOP

  Kunnan tai kaupungin merkittävä keskusasema esimerkiksi matkakeskukset, terminaalit, linja-autoasemat, jotka sisältävät matkustajan kannalta merkittäviä laituripysäkkejä.

  Laiturinumero

  PLATFORM_CODE          

  Laiturinumero pysäkille

  Vyöhyketieto 

  ZONE_ID

  Pysäkin vyöhyketieto, voi sisältää numeroita ja kirjaimia

  Terminaaliin sidotulle pysäkille terminaali-id 

  PARENT_STATION 

  Terminaalipysäkin valtakunnallinen id