Hyppää sisältöön

Vt 4 parantaminen Joutsassa Leivonmäen pohjoispuolella

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeessa parannetaan valtatien 4 turvallisuutta ja sujuvuutta rakentamalla ohituskaistat Leivonmäen pohjoispuolelle, Naukjärven kohdalle sekä tekemällä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä.

 

 

  • Suunnittelu käynnissä 2024–2025
  • Rakentaminen alkaa 2025
  • Rakentaminen valmistuu 2026

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2025–2026
Kustannukset
14 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

•    Liikenneturvallisuus paranee
•    Matka-aikojen ennakoitavuus paranee erityisesti talvella
•    Liikenteen jonoutuminen ruuhka-aikoina vähenee
•    Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuus paranee merkittävästi 
•    Kuljetusten häiriöherkkyys vähenee

Hankkeen taustat

Valtatie 4 on Jyväskylän ja Toivakan välillä vilkasliikenteinen, ja raskasta liikennettä on paljon. Tieosuus on myös tärkeä työmatkaliikenteen reitti. Valtatietä on parannettu Leivonmäen eteläpuolelle saakka rakentamalla ohituskaistat Savenahon kohdalle ja toteuttamalla tarvittavat yksityisteiden liittymäjärjestelyt ja turvallisemmat kääntymiskaistat. 

Kuuden kilometrin mittainen tieosuus Leivonmäestä pohjoiseen Toivakan suuntaan on edelleen parantamatta. Tällä osuudella ei ole riittävästi turvallisia ohituspaikkoja eikä rinnakkaistieverkkoa. Rinnakkaistieverkon puuttuessa paikallinen ja hidas liikenne käyttää valtatietä myös lyhyillä matkoilla. Häiriötilanteessa, jossa koko valtatie joudutaan sulkemaan, aiheutuu liikenteelle merkittävää haittaa. Lisäksi tasoliittymistä valtatien vilkkaan liikenteen sekaan liittyminen on vaikeaa ja turvatonta, samoin valtatieltä sivutielle kääntyminen, etenkin vasemmalle käännyttäessä. 

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä tieosuudella on hieman alle 5 700 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 15 prosenttia.  Liittymien suuri määrä, vilkkaat tasoliittymät ja liittymien järjestelemättömyys aiheuttavat häiriötä valtatien liikenteelle hidastaen suoraan ajavaa liikennettä. 

Hankkeen sisältö

  • Naukjärven kohdalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molemmille ajosuunnille ja tehdään tämän edellyttämät yksityisteiden liittymäjärjestelyt.
  •  Maanteiden liittymiin rakennetaan tarvittavat kääntymiskaistat liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
  • Yksityisteiden liittymäjärjestelyt ja rinnakkaistiet toteutetaan siten, että valtatien nopeustasotavoite saavutetaan (tavoitenopeus myös talvella 100 km/h).
  •  Ajorataa levennetään ja luiskia loivennetaan sekä tien pystygeometriaa parannetaan (tavoitenopeus 100 km/h).
  • Tievalaistusta rakennetaan ohituskaistoille, ja liittymiin rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen kohdille.
     

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on parantaa pitkän matkan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta ja ennakoitavuutta sekä työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tavoitteisiin päästään luomalla tasalaatuiset ajo-olosuhteet sekä lisäämällä turvallisia ohituspaikkoja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 14 miljoonaa euroa. Hankkeesta vastaa Väylävirasto.