Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke selkosuomeksi

Ratahanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Tämä on Kupittaa–Turku-ratahankkeen selkokielinen sivu.
Sivulla kerrotaan rakentamisen pääkohteista ja rakennustöiden vaikutuksesta liikkumiseen. 
Rakennustyöt ovat alkaneet vuonna 2021 ja ne valmistuvat vuonna 2026. 

Kupittaa–Turku-ratahanke on Väyläviraston hanke.
Hankkeessa parannetaan Turun rautatieaseman matkustajalaiturien turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Hankkeessa rakennetaan myös kaksoisraide Kupittaan ja Turun asemien välille. 
 

Rata Kupittaalta Turkuun

Kupittaan asemalta Turun rautatieasemalle on mennyt yksi junaraide. Rataosuudella on 3 rautatiesiltaa: Aurajoen ratasilta, Nummen alikulkusilta ja Uraputken alikäytävä.

Junaraide sekä Aurajoen ratasilta ja Nummen alikulkusilta ovat huonokuntoisia. Ne puretaan ja rakennetaan uudelleen. Kupittaalta Turkuun rakennetaan myös yksi uusi junaraide.
 

Turun rautatieasema

Turun rautatieaseman matkustajalaiturien sijaintia ratapihalla muutetaan. Uudet laiturit rakennetaan Ajurinkadun ja Brahenkadun kohdalle ratapihaa. Uudet laiturit ovat esteettömiä. Logomonsillalta rakennetaan hissit ja portaat matkustajalaitureille.
 

Kartta Kupittaa-Turku-ratahanke, rakentamisen pääkohdat, hankealue 2021-2026

 

 

Hankealueen kartassa on kuvattuna kaupunkilaisten ja junamatkustajien kannalta merkittävimmät rakennuskohteet. Ne ovat: Kupittaan ja Turun asemien välinen rataosuus, Nummen ylikulkusilta, Aurajoen ratasilta sekä Turun ratapiha. 


Vaikutukset liikkumiseen

Junaliikenne Helsingistä Turkuun
•    Rata Helsingistä Turkuun kulkee Kupittaan kautta.
•    Rakennustöiden aikana Helsingistä lähtevien junien päätepysäkki on Kupittaa. 
•    Junat pääsevät ajamaan Turun rautatieasemalle jälleen joulukuussa 2024. 

Huomio: junat Tampereelta Turkuun kulkevat normaalisti Turun rautatieasemalle koko rakennusajan. 

Kävelijät, pyöräilijät, autoilijat
Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia reitteihin. Kerromme liikennejärjestelyistä hankkeen verkkosivuilla. Liikennejärjestelystä kertovia sivuja ei toistaiseksi ole kirjoitettu selkokielellä.

Linkki: Tietoa Kupittaa-Turku-ratahankkeen liikennejärjestelyistä (ei selkokielinen)


Rakennusaika ja kustannukset


•    Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2021–2026. 
•    Hankkeen budjetti on 108 miljoonaa euroa. 
•    Väylävirasto ja Turun kaupunki vastaavat kustannuksista puoliksi. 
•    Euroopan Unioni on tukenut hankkeen suunnittelua ja rakentamista yhteensä 28,1 miljoonalla eurolla. 

 


Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen yleiskielinen sivu löytyy osoitteesta: 
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke (ei selkokielinen)

Kerromme rakennustöiden etenemisestä myös hankkeen Facebook-sivuilla: facebook.com/KupittaaTurkuratahanke (ei selkokielinen)

EU:n tähtilippulogo ja teksti: Euroopan unionin osarahoittama