Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Veli-Matti Hänninen

  • 0400 931 369

Maantien 6450 jalankulku- ja pyöräilyväylä Suolahden taajamassa, Äänekoski

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankekuvaus

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 6450 (Sumiaistentie) varteen Suolahden taajamassa välille Äänekoskentie - Keiteleentie on alkanut kesällä 2022. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Destia Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 650 metrin matkalla matkalle välille Äänekoskentie - Keiteleentie, sekä siirretään Sumiaistentien ja Äänekoskentien liittymä voimassa olevan asemakaavan mukaiseen paikkaan. Samalla toteutetaan tarvittavat katuliittymä- ja bussipysäkkijärjestelyt Opistokadun ja Kaartotien kohdalla. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan osaksi nykyisen Sumiaistentien viereen ja osaksi purettavan Äänekoskentien liittymän ja Sumiaistentien alkuosan tiepohjalle. Urakkaan sisältyy myös Polsanjoen sillan korjaustyöt sekä tievalaistuksen parantaminen hankealueella. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Koko urakka on valmis marraskuun loppuun mennessä 2022.

Polsanjoen sillan korjaustöihin liittyy mm. tien päällysrakenteiden, kaiteiden sekä vanhojen betonirakenteiden purku- ja piikkaustöitä, uusien kansirakenteiden raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä, nostotöitä, sekä muottien rakennus- ja purkutöitä. Nämä työt ovat valmistuneet elokuun aikana.

Haitat liikenteelle

Polsanjoen sillan kapeuden sekä siltatöiden mahdollisimman tehokkaan, laadukkaan ja aikataulullisesti mahdollisimman nopean suorittamisen vuoksi liikenne oli katkaistuna Sumiaistentiellä sillan molemmin puolin. Sumiaisten suunnan liikenne ohjattiin käyttämään kiertoreittiä Keiteleentien ja Äänekoskentien kautta. Kiertoreittijärjestelyt on purettu ja Polsanjoen silta avattu liikenteelle 24.8.2022. Lisäksi Opistokadun ja Sumiaistentien välinen risteys on katkaistu autoliikenteeltä ja muutettu pysyvästi umpikaduksi (Opistokuja). Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen reitti on ohjattu Opistokujalta Kaartotielle.

Rakentamisen aikana muut haitat kohdistuvat lähinnä maanteille 6450 ja 6452, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.

 

Linkki hankkeen suunnittelusivuille:

https://vayla.fi/maantien-6450-sumiaistentie-kevyen-liikenteen-vayla-aanekoski-tiesuunnitelma

Polsanjoen sillan työmaa.