Hyppää sisältöön

Hankealue

 

Myllykoski 

Myllykosken liikennepaikalle rakennettiin uusi Pitkäkallion raiteenvaihtopaikka ja uusittiin nykyisen seisakkeen laiturit siten, että alikulkureitti laiturilta toiselle toteutettiin olemassa olevan Myllykosken alikulkusillan (Rautakorventie) kautta. Vanhojen matalien laiturien tilalle rakennettiin korkeat, esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja nykyinen laituripolku poistettiin seisakkeiden väliltä. Uusi laiturialue otettiin käyttöön 26.10.2020.

Kartta Myllykosken liikennepaikan järjestelyistä ja matkustajalaiturien muutoksista.


Juurikorpi-Summanjoen vesistösilta

Välillä Juurikorpi-Summanjoen vesistösilta tehtiin radan päällysrakenteen vaihtourakka sisältäen kiskojen, pölkkyjen ja tukikerrossepelin vaihdon. Työt valmistuivat loppuvuodesta 2020. 

Kuva esittää radan päällysrakenteen rakenteita. Radan päällysrakenne muodostuu kiskoista, pölkyistä ja tukikerrossepelistä.

Kotolahden ratapiha

Kotkan Mussalon syväsatamaa palvelevaa Kotolahden ratapihaa laajennettiin viidellä uudella raiteella vaihteineen ja toteutettiin laajennukseen liittyvät turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt. Laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa 2022.

Kartta kuvaa Kotolahden ratapihan uusia raidejärjestelyjä.

Alkuvuodesta 2022 käynnistyneessä siltaurakassa uusittiin tai korjattiin yhteensä kahdeksan rautatiesiltaa.

Vuonna 2022 toteutetut työt

Vuonna 2021 toteutetut työt

Vuonna 2020 toteutetut työt

 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.