Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeen arkeologiset tutkimukset

Valtatie 4 Hartola–Oravakivensalmi -tiehanke mahdollisti hankealueelle sijoittuneet poikkeuksellisen laajat arkeologiset tutkimukset, joiden kaivaukset saatiin valmiiksi kesällä 2021. Väyläviraston tilaamassa tutkimuksessa kartoitettiin valtatien 4 uuden tielinjauksen alle jääviä muinaisjäännöksiä Hartolassa.

Ilman tiehanketta kaivauksia ei olisi toteutettu, sillä lähes kaikki Suomessa tehtävät arkeologiset tutkimukset liittyvät käytännössä johonkin maankäyttö- tai rakennushankkeeseen, jonka toteuttaminen edellyttää, että hankealueella oleva muinaisjäännös tutkitaan ennen rakentamista tai muuta toimenpidettä.

Hartolan alueelle sijoittuneet tutkimukset olivat löydöksiltään Suomen mittakaavassa hyvin monipuoliset. Merkkejä asutuksesta ja viljelytoiminnasta Hartolan alueella löydettiin lähes 10 000 vuoden ajalta. Poikkeuksellisiin löytöihin kuului muun muassa vanha rautakautinen sepän ahjo, joka on Suomessa äärimmäisen harvinainen. Kaivaustöiden jälkeen jokaisen kaivauskohteen löydöksistä koostettiin tutkimusraportti, jota varten löydöt vielä tutkittiin ja analysoitiin. Tutkimusraportit valmistuivat kesällä 2022.

Ihmisiä, kaivauksia, puita.

Kuva: Arkeologisia kaivauksia tehtiin hankealueella kesällä 2021.

Lue lisää arkeologisista kaivauksista ja kaivauksien löydöistä:

Tiehanke mahdollisti laajat ja tuloksekkaat arkeologiset tutkimukset

Kesän 2021 pinta-alaltaan laajimmat arkeologiset kaivaukset saatiin päätökseen heinäkuun lopulla Hartolassa. Kaivauksilla tehtiin merkittäviä esine- ja muita löytöjä muun muassa kivi- ja rautakaudelta.

Tiehankkeen alueelle sijoittuneiden arkeologisten tutkimusten loppuraportit valmistuivat

Valtatie 4 Hartola–Oravakivensalmi -tiehankkeen alueelle sijoittuneiden arkeologisten kaivausten tutkimusraportit ovat valmistuneet. Lisätutkimuksissa saatiin arvokasta tietoa esimerkiksi muinaisten ihmisten ruokavaliosta ja viljelytoiminnasta.

Kuvia kaivauksista

Katso kuvia arkeologisten tutkimusten Flickr-kansiosta.