Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita ja kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin sekä uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. Hanke rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Vartiuksen uusittu rajanylityspaikka elokuussa 2021.

Hankkeen taustat

Vartiuksen rajavartioasema on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajavartioasema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksen rajavartioaseman vastuulla 22,1 km.

Vartiuksesta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Sen kautta kulkevat kantatie 89 ja Kontiomäki–Kostamus-rautatie. Vartiuksen rautatieasema toimii rautatieyhdysliikenteen luovutus- ja vastaanottoasemana.

Vartiuksen Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Lyttä (ven. Люття, Ljuttja)/Kivijärvi. Vuonna 2019 Vartiuksen rajanylityspaikalla kirjattiin 383 000 rajanylitystä.

Kustannukset ja rahoitus

Kehittämishankkeen budjetti on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan Karelia CBC -ohjelmasta 6,41 miljoonaa euroa.

Vartiuksen itäpään jatkuvan raiteiston penger.

Hankkeen tavoitteet

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan, sekä päivitetään läpivalaisulaitteistoa.

Hankkeeseen osallistuvat Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt, Säteilyturvakeskus, Pietarin direktoraatti, ITM Oy ja Finrail Oy.

 

Hankkeen eteneminen

Vuonna 2019 aloitettu Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishanke on valmistumisvaiheessa. Hankkeessa parannettiin rautatieliikenteen välityskykyä ja kehitettiin tieliikenteen olosuhteita nykytarpeita vastaavaksi. Myös rajanylityspaikan tulli- ja raja-asemarakennus uudistettiin. 
     Ratapihojen jatkamiseen liittyvät radan päällysrakenne- sekä sähkö- ja turvalaitetyöt valmistuvat loka-marraskuussa 2021. Lisäksi Vartiuksessa otetaan käyttöön myös Tullin uusi junantunnistusjärjestelmä, joka tehostaa raiteilla kulkevan tavaraliikenteen valvontaa.

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Karelia CBC -yhteistyöhankkeen logo.