Hyppää sisältöön

Vartiuksen rajanylityspaikan kunnostustyöt

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannettiin ratarakenteita ja kehitettiin tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin sekä uudistettiin rajanylityspaikan rakennuksia. Hanke on rahoitettu Karelia CBC -ohjelmasta. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Vartiuksen uusittu rajanylityspaikka elokuussa 2021.

Hankkeen taustat

Vartiuksen rajavartioasema on Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka. Se sijaitsee 65 km Kuhmon keskustasta koilliseen. Vartiuksen rajavartioasema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan. Euroopan unionin ulkorajaa, Suomen itärajaa, on Vartiuksen rajavartioaseman vastuulla 22,1 km.

Vartiuksesta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992. Sen kautta kulkevat kantatie 89 ja Kontiomäki–Kostamus-rautatie. Vartiuksen rautatieasema toimii rautatieyhdysliikenteen luovutus- ja vastaanottoasemana.

Vartiuksen Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Lyttä (ven. Люття, Ljuttja)/Kivijärvi. Vuonna 2019 Vartiuksen rajanylityspaikalla kirjattiin 383 000 rajanylitystä.

Kustannukset ja rahoitus

Kehittämishankkeen budjetti oli 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saatiin Karelia CBC -ohjelmasta noin 6,41 miljoonaa euroa.

Vartiuksen itäpään jatkuvan raiteiston penger.

Hankkeen tavoitteet

Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannettiin ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitettiin tieliikenteen olosuhteita mm. kaistajärjestelyillä ja uudistettiin rajanylityspaikan rakennuksia. 

Myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistettiin, sekä päivitettiin läpivalaisulaitteistoa.

Hankkeeseen osallistuivat Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaattikiinteistöt, Säteilyturvakeskus ja Fintraffic.

 

Hankkeen eteneminen

Vuonna 2019 aloitettu Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishanke valmistui infran osalta marraskuussa 2021. Hankkeessa parannettiin rautatieliikenteen välityskykyä ja kehitettiin tieliikenteen olosuhteita nykytarpeita vastaavaksi. Myös rajanylityspaikan tulli- ja raja-asemarakennus uudistettiin.

Ratapihojen jatkamiseen liittyvät radan päällysrakenne- sekä sähkö- ja turvalaitetyöt valmistuivat syksyllä 2021. Lisäksi Vartiuksessa otettiin käyttöön Tullin uusi junantunnistusjärjestelmä, joka tehostaa raiteilla kulkevan tavaraliikenteen valvontaa. Hanke valmistui kokonaisuudessaan kesäkuussa 2023.

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi.