Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Aluevastaava

Arja Lesonen

  • 029 534 3520

Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka

Väylävirasto on laatinut Oulun kolmioraiteen ja Heikkilänkankaan liikennepaikan ratasuunnitelman ja suunnitelma on lainvoimainen. Kohteesta ei ole rakentamispäätöstä.

Nykytila

Kokkola−Vartius-yhteysvälille on ennustettu tavaraliikenteen kasvua. Yhteysvälin merkittävimmät kuljetusvirrat ovat muodostuneet Venäjän rautapelletin Transitokuljetuksista. Rataosan Oulu–Kontiomäki–Vartius välityskyky on liikenteen hallinnan kannalta puutteellinen. Oulusta itään ja etelään suuntautuvien ratayhteyksien väliltä puuttuu suoran liikennöinnin mahdollistava kolmioraide. Tämän vuoksi mm. Venäjältä saapuneet pellettijunat on käännettävä Oulun ratapihalla. Tästä aiheutuu huomattavat vaihtotyön kustannukset ja se hidastaa veturi- ja vaunukaluston kiertoa. Transitojunien liikennöintiä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää 925 metrin pituisten liikennepaikkojen käyttömahdollisuutta koko yhteydellä.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmat on tehty  Oulun kolmioraiteesta ja Heikkilänkankaan uudesta liikennepaikasta. Heikkilänkankaan liikennepaikka sijaitsee Oulun kaupungin alueella rataosalla Oulu-Kontiomäki. Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan satamankautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen.

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema ja tärkeä vaihtoasema sekä valtakunnallisesti merkittävä tavaraliikenteen järjestelyratapiha.
Oulun kolmioraiteen toteuttaminen mahdollistaa suoran liikennöinnin (Kokkola-Kontiomäki välillä) ilman junien kääntötarvetta Oulun ratapihalla. Uusi Heikkilänkankaan liikennepaikka mahdollistaa Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Aikataulu

Ratasuunnitelma valmistui kesällä 2019.  Suunnitelma on ollut nähtävillä ja lausunnoilla.  Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2020.  Suunnitelma on saanut lainvoimaisuuden 11/2022. 

Kustannukset

Kustannukset MAKU 145 2020=100
-    Kolmioraide  23,3 M€
-    Heikkilänkankaan liikennepaikka 16,6 M€

Hankkeen hyötykustannussuhde koko rataosalle, kaikkien toteuttavien liikennepaikkojen osalta, on h/k 1,4.
 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.